Partner portalu: City Board

Notowania

Podstawowe informacje o podmiocie

Podmiot: ENERGA

Pełna nazwa podmiotu: Energa SA

Numer EKD podmiotu - kod sektora w jakim działa podmiot: 64.20

Opis sektora w jakim działa podmiot zgodnie z klasyfikacją EKD): działalność holdingów finansowych

Opis działalności firmy:

Podstawowa działalność emitenta obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Do sieci dystrybucyjnej przyłączone są liczne elektrownie wiatrowe, małe elektrownie wodne i biogazownie. Ponadto działalność obejmuje również wytwarzanie, dystrybucję oraz obrót ciepłem.

Numer Podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS): 0000271591

Regon: 220353024

NIP: 9570957722

Ticker GPW: ENG

Kod ISIN: PLENERG00022

Nazwa audytora spółki: KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp.k.


Dane teleadresowe

Adres: 80-309 Gdańsk, al. Grunwaldzka 472

Telefon: +48 58 7788300

Fax: +48 58 7788399

Strona www: www.grupaenerga.pl

Adres e-mail: energa.sa@energa.pl

NOTORIA SERWIS

POLECAMY W SERWISACH