IJHARS: Pogorszyła się jakość przetworów mlecznych i rybnych

Autor: IJHARS, www.dlahandlu.pl 11 lipca 2012 09:27

W I kwartale 2012 roku Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrole w zakresie jakości handlowej przetworów rybnych, przetworów mlecznych adresowanych do dzieci i deserów na bazie mleka, herbat i herbatek owocowych, przypraw jednoskładnikowych, koncentratów spożywczych oraz majonezów i sosów majonezowych.

Kontrole przeprowadzono w 257 podmiotach, w tym u: 82 producentów przetworów rybnych, 72 producentów przetworów mlecznych i deserów na bazie mleka, 39 producentów koncentratów spożywczych, majonezów i sosów majonezowych, 36 producentów przypraw oraz 28 producentów herbat i herbatek owocowych.

W porównaniu do wyników kontroli z 2011 roku odnotowano poprawę jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w zakresie parametrów fizykochemicznych, przy nieznacznym wzroście (o 0,4 p.p.) udziału partii nie odpowiadających deklarowanym cechom organoleptycznym. Z kolei udział partii nieprawidłowo oznakowanych pozostał na zbliżonym poziomie.

W porównaniu do wyników poprzednich kontroli jakość handlowa poszczególnych grup artykułów rolno-spożywczych kształtuje się następująco:

W przypadku cech organoleptycznych odnotowano poprawę w tym zakresie odnośnie koncentratów spożywczych (o 5,6 p.p.) oraz przetworów mlecznych (o 0,7 p.p.). Odsetek partii zakwestionowanych podczas oceny organoleptycznej wzrósł w przypadku przypraw (o 1,8 p.p.) i przetworów rybnych (o 0,3 p.p.).
Mniejszy udział liczby partii o niezgodnych z deklaracją parametrach fizykochemicznych stwierdzono w przypadku majonezów (o 3,5 p.p.), koncentratów spożywczych (o 1,9 p.p.) oraz przypraw (o 0,9 p.p.). Pogorszenie jakości handlowej w przedmiotowym zakresie odnotowano natomiast w przypadku sosów majonezowych (o 4,4 p.p.), przetworów mlecznych (o 1,0 p.p.) oraz przetworów rybnych (o 0,9 p.p.).

Wystąpienie nieprawidłowości w zakresie oceny organoleptycznej oraz parametrów fizykochemicznych może świadczyć o błędach popełnionych podczas procesu technologicznego, w tym stosowaniu surowca o niewłaściwej jakości czy nieprzestrzegania receptur.

Udział partii nieprawidłowo oznakowanych zmniejszył się w przypadku przetworów rybnych (o 4,9 p.p.), przypraw (o 4,3 p.p.), herbat i herbatek owocowych (o 3 p.p.) oraz przetworów mlecznych (o 1,3 p.p.), natomiast wzrósł w przypadku majonezów i sosów majonezowych (o 24,1 p.p.), koncentratów spożywczych (o 22,7 p.p.) oraz przetworów rybnych (o 0,9 p.p.).

Przyczyną niewłaściwego oznakowania może być nieznajomość przepisów, nieprawidłowa ich interpretacja, bądź celowe wprowadzanie konsumenta w błąd. Nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie mogą również wskazywać na próbę poczynienia oszczędności finansowych przez producentów poprzez wykorzystywanie zapasów błędnie oznakowanych etykiet.


WYBRANE DLA CIEBIEBĄDŹ NA BIEŻĄCO

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 12737

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 397 663

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane