IJHARS skontrolował jakosć handlową piwa

Autor: IJHARS 15 grudnia 2011 11:07

Zgodnie z Rocznym ramowym planem kontroli Inspekcji JHARS na 2011 rok, w III kwartale wszystkie wojewódzkie inspektoraty JHARS (z wyjątkiem WIJHARS w Bydgoszczy) przeprowadziły kontrolę planową w zakresie jakości handlowej piwa. Kontrolę przeprowadzono w 32 podmiotach (tj. 72,2 % zarejestrowanych w WIJHARS), na terenie 15 województw.

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej piwa w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami oraz z deklaracją producenta, w tym sprawdzenie prawidłowości znakowania piwa na zgodność z wymaganiami dotyczącymi produktów ekologicznych oraz produktów posiadających chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenia geograficzne (ChOG) lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (GTS). Podczas kontroli zwrócono uwagę na produkty zaliczane do klasy Premium. W tej grupie wyrobów skontrolowano m.in. produkty posiadające przyznany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi znak PDŻ - Poznaj Dobrą Żywność lub posiadające w oznakowaniu (najczęściej w pobliżu nazwy) określenie Premium, sugerujące wyrób wysokiej jakości.

Przeprowadzona kontrola jakości handlowej piwa wykazała najwięcej nieprawidłowości w zakresie znakowania opakowań. Stwierdzono, że 26,1 % skontrolowanych partii było nieprawidłowo oznakowanych. Mniejszy udział nieprawidłowości stwierdzono w zakresie parametrów fizykochemicznych, które dotyczyły 9,4 % skontrolowanych partii piwa.W grupie piwa Premium 9,1 % partii posiadało niewłaściwe parametry fizykochemiczne, natomiast 38,7 % partii było nieprawidłowo oznakowanych.

Może to świadczyć o nieznajomości obowiązujących przepisów prawnych dotyczących znakowania żywności, ale także o nieodpowiednim nadzorze nad procesem produkcyjnym.

Kontrola jakości handlowej piwa została przeprowadzona przez IJHARS po raz piąty. Wcześniejsze kontrole miały miejsce w latach 2004 - 2006 (kontrola w 2006 roku obejmowała tylko znakowanie piwa) oraz w 2010 roku.
Porównując wyniki kontroli jakości handlowej piwa z wynikami kontroli przeprowadzonej w poprzednich latach, można zauważyć, iż udział liczby partii niezgodnych z deklaracją producenta w zakresie parametrów fizykochemicznych zmalał o 14 p.p. w odniesieniu do roku 2010, natomiast w porównaniu do roku 2005 wzrósł o 2,9 p.p. oraz o 4,9 p.p. w odniesieniu do danych z 2004 roku.
W roku 2011, udział liczby partii piwa niewłaściwie oznakowanych zmalał o 34,5 p.p. w porównaniu z rokiem 2004, o 20,9 p.p. w odniesieniu do 2005 roku oraz o 17,3 p.p. w porównaniu do 2010 roku, natomiast wzrósł o 11,6 p.p. w porównaniu z rokiem 2006. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

WYBRANE DLA CIEBIEBĄDŹ NA BIEŻĄCO

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 11170

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 397 662

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane