IJHARS: W ciągu ostatnich pięciu lat poprawiła się jakość produktów spożywczych

Autor: www.dlahandlu.pl 12 marca 2012 10:17

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w 2011 r. przeprowadziła 7 277 kontroli na rynku krajowym w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Kontrole dotyczyły m.in.: przetworów mlecznych, przetworów owocowo-warzywnych, przetworów z mięsa czerwonego, przetworów rybnych, oliwy z oliwek, świeżych owoców i warzyw, mięsa drobiowego, przetworów drobiowych, piwa, soków i nektarów, wyrobów czekoladowych, pieczywa półcukierniczego oraz wyrobów garmażeryjnych.

Kontrole jakości handlowej przeprowadzane u producentów miały na celu sprawdzenie, czy artykuły rolno-spożywcze spełniały wymagania w zakresie jakości handlowej określone w przepisach o jakości handlowej oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta. Do zasadniczych elementów kontroli należało sprawdzenie produktów pod kątem: cech organoleptycznych (m.in. wyglądu, barwy, zapachu, smaku), parametrów fizykochemicznych (m.in. zawartości wody, zawartości tłuszczu, zawartości białka) oraz znakowania.

Na podstawie wyników kontroli przeprowadzonych w 2011 r. można stwierdzić, że 99% partii skontrolowanych produktów charakteryzowało się właściwym smakiem, wyglądem, barwą oraz zapachem. W przypadku takich artykułów jak: wyroby czekoladowe, pieczywo półcukiernicze, soki i nektary owocowe oraz przetwory z mięsa drobiowego, kontrola w ogóle nie wykazała niewłaściwych cech organoleptycznych.

Dokonując z kolei analizy wyników kontroli w 2011 r. w zakresie parametrów fizykochemicznych można stwierdzić, że w przypadku 85% skontrolowanych partii, parametry były zgodne z wymaganiami obligatoryjnych przepisów oraz deklaracją producenta. W przypadku takich produktów jak: soki i nektary - zgodnych z wymaganiami było 96% partii, mięso drobiowe - 95%, wyroby czekoladowe - 93%, a piwo - 91%. Należy jednak podkreślić, że zakres kwestionowanych parametrów fizykochemicznych w części nie miał dużego znaczenia dla konsumenta, gdyż dotyczył np. przekroczenia o 1 p.p. zawartości wody lub zaniżenia o 1 p.p. zawartości tłuszczu.

Analizując wyniki kontroli w zakresie parametrów fizykochemicznych kontrolowanych artykułów, z ostatnich pięciu lat, można zauważyć, poprawę jakości wielu grup artykułów rolno-spożywczych. Dotyczy to: przetworów drobiowych, przetworów z mięsa czerwonego, przetworów owocowo-warzywnych, przetworów rybnych, soków i nektarów oraz wyrobów garmażeryjnych. Przykładowo w 2006 r. kwestionowano 35% partii przetworów rybnych, a w 2011 - tylko 12%.

Ważnym elementem kontroli jakości handlowej jest kontrola oznakowania, tym bardziej, że dla większości artykułów żywnościowych w przepisach nie są określone wymagania jakości handlowej w zakresie cech organoleptycznych i parametrów fizykochemicznych. Producent aby prawidłowo oznakować produkt musi uwzględnić szereg przepisów obligatoryjnych, które określają wymagania dotyczące informacji jakie powinny się znaleźć na opakowaniu produktu przeznaczonego dla konsumenta finalnego. Kontrola przeprowadzona w 2011 r. wykazała, że ponad 72% kontrolowanych produktów było prawidłowo oznakowanych. W sprzedaży znajduje się coraz więcej produktów oznakowanych zgodnie z przepisami (poprawa o 5 p.p. w stosunku do 2010 r.). W porównaniu do lat poprzednich nastąpiła poprawa oznakowania m.in. przetworów z mięsa czerwonego o 5 p.p., a piwa o 17 p.p.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WYBRANE DLA CIEBIEBĄDŹ NA BIEŻĄCO

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 11051

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 397 662

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane