PARTNER PORTALU partner portalu - www.frigologistics.pl

Inspekcja Handlowa skontrolowała obrót wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi w sklepach na Pomorzu

Autor: Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku 8 lutego 2012 14:45

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku poinformował o wynikach kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi przeprowadzonych w 2011 roku. Kontrolą w programowym zakresie objęto 71 przedsiębiorców, m.in. w Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Władysławowie, Starogardzie Gdańskim, Gniewie, Kościerzynie, Kuźnicy, w tym 59 placówek detalicznych, 9 hurtowni i 3 zakłady gastronomiczne.

W zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, kontrolą objęto 62 placówki, w tym 59 sklepów detalicznych i 3 zakłady gastronomiczne, stwierdzając nieprawidłowości w 11 z nich:
• w 1 sklepie, w okresie od 1 - 16.10.2011 r. prowadzono sprzedaż napojów alkoholowych bez wymaganych zezwoleń. W związku z niedokonaniem opłaty za użytkowanie zezwoleń do dnia 30.09.2011 r., wygasły one w drodze decyzji wydanych przez Prezydenta Miasta Gdańska. Od 17.10.2011 r. sprzedaż napojów alkoholowych prowadzona była na podstawie zezwoleń wydanych na jednego ze wspólników spółki cywilnej.
W związku z powyższym zostało wszczęte dochodzenie z art. 43 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

• w 1 placówce detalicznej, w okresie od lutego 2011 r. do 20.04.2009 r. prowadzona była niedozwolona promocja wyrobów spirytusowych.

• w 9 placówkach detalicznych nie uwidoczniono informacji o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych. Na osoby winne popełnienia wykroczeń z art. 45 pkt. 2 cyt. ustawy nałożono 9 mandatów karnych.

W zakresie pozostałych kontrolowanych zagadnień ujętych w programie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

W zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 lutego 2004 r. w sprawie badania zawartości niektórych substancji w dymie papierosowym oraz informacji i ostrzeżeń zamieszczanych na opakowaniach wyrobów tytoniowych, kontrolą objęto 58 przedsiębiorców, w tym 55 placówek detalicznych i 3 hurtownie.

W zakresie kontrolowanych zagadnień ujętych w programie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Prawidłowość oznakowania wyrobów tytoniowych sprawdzono w odniesieniu do 273 partii o łącznej wartości 17.247,- zł, nie stwierdzając nieprawidłowości w tym zakresie.

W zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, sprawdzono 1006 partii napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych o łącznej wartości 396.377,- zł w 68 placówkach (59 - detal i 9 - hurt).
Nieprawidłowości w zakresie oznaczenia sprawdzonych wyrobów znakami skarbowymi akcyzy nie odnotowano.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WYBRANE DLA CIEBIEBĄDŹ NA BIEŻĄCO

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 11109

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 397 662

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane