PARTNER PORTALU partner portalu - www.frigologistics.pl

Krakowska IH skontrolowała placówki handlowe w zakresie obrotu alkoholami

Autor: dlahandlu.pl 1 lutego 2011 10:07

Krakowska Inspekcja Handlowa podała wyniki kontroli placówek handlowych w zakresie prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi. Łącznie wystosowano 40 wystąpień do kontrolowanych przedsiębiorców oraz nałożono 44 mandatów.

Łącznie w 2010 roku przeprowadzono 119 kontroli w: 77 placówkach detalicznych, 8 hurtowniach oraz 34 zakładach gastronomicznych.

Wyniki kontroli sklepów i zakładów gastronomicznych przedstawiają się następująco: w jednej placówce detalicznej ujawniono sprzedaż alkoholu bez zezwolenia. Opłaty za korzystanie z zezwoleń zostały wniesione w obowiązujących terminach. Działalność generalnie wykonywana była tylko przez przedsiębiorców wymienionych w tych dokumentach i w miejscach w nich określonych. W jednym przypadku (placówka gastronomiczna) stwierdzono niezgłoszenie zmian stanu prawnego i faktycznego (tj. zmiany nazwy spółki i jej wspólników) w posiadanych zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych.

Przestrzeganie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwościi przeciwdziałaniu alkoholizmowi sprawdzono w 119 placówkach, ujawniając nieprawidłowości w 50, co stanowi 42,02 proc. Dotyczyły one głównie braku wywieszek informujących o szkodliwości spożywania alkoholu, sprzedaży napojów alkoholowych bez zezwolenia, na kredyt i niedozwolonej promocji.

Badając oznaczenie znakami skarbowymi akcyzy, skontrolowano 457 partii alkoholi o wartości 452.443,84 zł. i stwierdzono, że posiadały banderole niewykazujące cech sfałszowania

Ujawnione nieprawidłowości dały podstawę Inspekcji do: wszczęcia w 1 sprawie dochodzenia uproszczonego w związku z podejrzeniem
popełnienia przestępstwa z art. 43 ust.1 ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;  przesłania 2 zawiadomień do prokuratur o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 452 ust.1 cytowanej wyżej ustawy z dnia 26.10.1982 r; skierowania 1 wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Tarnowie; powiadomienia Urzędu Miasta Krakowa ( 2 przypadki), 1 zawiadomienia do Urzędu Skarbowego, przekazania wyników 1 kontroli do Urzędu Marszałkowskiego, wystosowania 40 wystąpień do kontrolowanych przedsiębiorców oraz nałożenia ogółem 44 mandatów na kwotę 12 050 zł.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WYBRANE DLA CIEBIEBĄDŹ NA BIEŻĄCO

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 11444

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 397 662

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane