PARTNER PORTALU Partner portalu: Herosi Polskiej Przedsiębiorczości

Znamy zadania Zespołu ds. "monitorowania marż"

Autor: portalspozywczy.pl 27 sierpnia 2009 09:13

Do głównych Zespołu, który swoje prace ma rozpocząć jeszcze we wrześniu należeć będzie m.in. przegląd i ocena stosowanych praktyk handlowych w łańcuchu żywnościowym, a także wypracowanie propozycji ewentualnych zmian prawnych w celu zwiększenia przejrzystości rynku i poprawy efektywności funkcjonowania łańcucha żywnościowego - wynika z dokumentu, do którego dotarł portalspozywczy.pl.

To Zespół, a nie minister rolnictwa, przygotuje sposoby stałego monitorowania wysokości cen i marż oraz podawania do publicznej wiadomości informacji o stosowanych nieuczciwych praktykach handlowych.
Według propozycji ministra działania Zespołu obejmą: Przegląd i ocenę stosowanych praktyk handlowych w łańcuchu żywnościowym, które umożliwią lepsze zrozumienie funkcjonowania łańcucha żywnościowego: 1. Relacje: producent rolny - przetwórca - handel, 2. Marże i inne opłaty handlowe stosowane przez handel, 3. Jednostronne przenoszenie się zmian cen (wzrostowi cen skupu towarzyszy na ogół, wzrost cen detalicznych żywności, natomiast w przypadku spadku cen skupu nie obserwuje się podobnej tendencji po stronie cen detalicznych).

Przegląd i ocenę regulacji prawnych oraz przygotowanie rekomendacji odnośnie ewentualnych zmian prawnych w celu zwiększenia przejrzystości rynku i poprawy efektywności funkcjonowania łańcucha żywnościowego oraz wyeliminowania nieuczciwych praktyk handlowych.
Przegląd i ocenę istniejącego prawa z punktu widzenia ww. praktyk handlowych: krajowego (np. ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji); wspólnotowego (np. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych) - Parlament Europejski w swojej rezolucji z 26 marca br. zaleca zmianę unijnych ram prawnych, w tym powyższej dyrektywy, aby wesprzeć zrównoważone relacje w łańcuchu żywnościowym, uniemożliwiające nieuczciwe praktyki i wspierające sprawiedliwy podział marż handlowych.
Przygotowanie rekomendacji odnośnie ewentualnych zmian prawnych w zakresie: Prawidłowych relacji: producent rolny - przetwórca - handel w łańcuchu żywnościowym, umożliwiających sprawiedliwy podział marży. Wzmocnienia pozycji przetargowej producentów rolnych i przetwórstwa rolno-spożywczego w relacjach z sektorem dystrybucji i handlu. Podawania na produktach cen producenta celem uświadomienia konsumenta i ograniczenia marż handlowych.
Opracowanie koncepcji ciągłego monitorowania wysokości cen i marż i przekazywania konsumentom informacji w tym zakresie (zalecenie Parlamentu Europejskiego oraz Grupy Wysokiego Szczebla ds. konkurencyjności przemysłu rolno-spożywczego).
Opracowanie koncepcji ciągłego monitorowania cen i marż na poziomie: producenta rolnego, przetwórstwa i handlu dla ważniejszych grup produktów (mleko i przetwory, wieprzowina i przetwory, przetwory zbożowe).


WYBRANE DLA CIEBIEBĄDŹ NA BIEŻĄCO

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 9965

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 923188
Ilość aktualnych ofert: 397 662

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane