Ekspert: Realnie płace wzrosły o 4,8 proc.

Autor: Credit Agricole Bank Polska S.A. 17 lutego 2016 09:41

Zgodnie z opublikowanymi danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w styczniu do 4,0 proc. r/r wobec 3,1 proc. w grudniu ub. r., kształtując się powyżej naszej prognozy zgodnej z konsensusem rynkowym (3,4 proc.). W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach wzrosły w styczniu o 4,8 proc. r/r wobec 3,7 proc. w grudniu, co było efektem spadku inflacji CPI do -0,7 proc. r/r w styczniu wobec -0,5 proc. w grudniu oraz zwiększenia nominalnej dynamiki wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw - wyjaśnia Jakub Olimpra, ekonomista Credit Agricole Bank Polska S.A.

Wyższa nominalna dynamika płac w styczniu była w naszej ocenie efektem kombinacji dwóch czynników. W kierunku jej wzrostu oddziaływała większa niż przed rokiem podwyżka płacy minimalnej (w 2015 r. podniesiono ją z 1680 zł do 1750 zł – wzrost o 4,2%, podczas gdy w 2016 r. ustalono ją na poziomie 1850 zł – wzrost o 5,7%). Zgodnie z informacjami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w grudniu 2014 r. minimalne wynagrodzenie  otrzymywało ok. 5,3% wszystkich zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw. Można oczekiwać, że w 2015 r. odsetek ten wzrósł, ponieważ tempo wzrostu płacy minimalnej było znacząco wyższe od dynamiki przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Tym samym nowa płaca minimalna zrównała się z dotychczasowym wynagrodzeniem części pracujących. Na tej podstawie szacujemy, że wzrost płacy minimalnej w 2016 r. spowodował zwiększenie nominalnej dynamiki płac co najmniej o 0,1 pp.

W kierunku zmniejszenia nominalnego tempa wzrostu płac oddziaływała natomiast rewizja próby przedsiębiorstw dokonywana przez GUS w styczniu (patrz niżej). Można oczekiwać, że w małych firmach przeciętne wynagrodzenie było niższe niż firmach zatrudniających co najmniej 10 osób, dlatego też włączenie ich do próby obniżyło średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw.

Według danych GUS dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw wyniosła w styczniu 2,3% r/r wobec 1,4% w grudniu, co było wyraźnie powyżej naszej prognozy (1,6%) i konsensusu rynkowego (1,5%). W ujęciu miesięcznym zatrudnienie zwiększyło się o 77,2 tys. osób, co jest jego najsilniejszym wzrostem od stycznia 2011 r. Relatywnie silny miesięczny wzrost zatrudnienia (jego przeciętny miesięczny wzrost w ub. r. wyniósł 6,4 tys.) był spowodowany coroczną rewizją danych o zatrudnieniu w mikroprzedsiębiorstwach (zatrudniających do 9 osób). Firmy, w których zatrudnienie w ubiegłym roku przekroczyło 9 osób zostały w styczniu "dopisane” do klasy jednostek zatrudniających co najmniej 10 osób.WYBRANE DLA CIEBIE


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 9060

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 397 662

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane