W I kw. br. ceny żywności spadły o 4 proc.

www.portalspozywczy.pl 29 kwietnia 2015 18:25

Według szacunków IBnGR, w pierwszym kwartale 2015 roku tempo wzrostu produktu krajowego brutto w odniesieniu do analogicznego kwartału roku poprzedniego wyniosło 3,3 proc., a głównym czynnikiem wzrostu był popyt krajowy.

- Po raz kolejny nastąpiło zatem utrzymanie tempa wzrostu gospodarczego – okres ten był drugim z kolei kwartałem, w którym dynamika gospodarcza była taka sama jak trzy miesiące wcześniej. Takie samo tempo wzrostu PKB osiągnęło bowiem w dwóch ostatnich kwartałach 2014 roku. Uwzględniając czynniki sezonowe, tempo wzrostu PKB w pierwszych trzech miesiącach roku wyniosło 0,8 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału – podał Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w swoim raporcie.

- Tempo wzrostu popytu krajowego Instytut szacuje na 4,8 proc. Oznacza to, że kwartalna dynamika popytu krajowego obniżyła się już trzeci raz z rzędu. Spośród składników popytu krajowego, najwyższą dynamiką w pierwszym kwartale odznaczały się nakłady brutto na środki trwałe, czyli wydatki inwestycyjne. W okresie od stycznia do marca wzrosły one o 8,6 proc., co w pewnej mierze wiązać można z łagodną zimą, a co z tego wynika z możliwością prowadzenia prac budowlanych w okresie zazwyczaj budownictwu nie sprzyjającym – podał IBnGR.

- Decydujące znaczenie dla zadowalającej dynamiki wydatków inwestycyjnych miała jednak stabilna koniunktura makroekonomiczna oraz dobre nastroje konsumenckie. Na poziomie nieco niższym niż w ostatnich kwartałach 2014 roku kształtowało się tempo wzrostu spożycia ogółem. IBnGR szacuje, że wyniosło ono w pierwszym kwartale 2015 roku 3,5 proc. Nieco wolniej, bo w tempie 3,2 proc., wzrastało spożycie indywidualne, czyli konsumpcja - podano.

W ujęciu sektorowym najszybciej rozwijającą się częścią gospodarki był w pierwszym kwartale przemysł. Tempo wzrostu wartości dodanej w przemyśle wyniosło w pierwszych trzech miesiącach roku 4,7 proc., a produkcji sprzedanej przemysłu 5,3 proc.

Wolniej niż w przemyśle wzrastała wartość dodana w budownictwie. Jej tempo wzrostu w pierwszym kwartale Instytut szacuje na 3,8 proc., a produkcji sprzedanej budownictwa na 3,5 proc. Jak wspomniano wcześniej, wpływ na dobre wyniki budownictwa w pewnym zakresie miały warunki pogodowe.

Stopa bezrobocia na koniec pierwszego kwartału wyniosła 11,7 proc., co oznacza jej wzrost o 0,2 punktu procentowego w porównaniu z końcem 2014 roku oraz spadek o 1,8 punktu procentowego w porównaniu z sytuacją sprzed roku.

Wzrost stopy bezrobocia w porównaniu z końcem poprzedniego kwartału tłumaczyć należy efektem sezonowości. Podstawowym czynnikiem wpływającym na zachowanie stopy bezrobocia miała poprawa na rynku pracy wynikająca z ożywienia gospodarczego.WYBRANE DLA CIEBIE


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  • Max

    20,65

  • Śr

    11,93

  • Min

    9,33

ProduktySklepyRegiony

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 4649

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 697968

POLECANE OFERTY

Ilość aktualnych ofert: 397 662

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane