Alma Market ostrzega swoich akcjonariuszy

Autor: www.dlahandlu.pl 22 marca 2016 09:29

- Inwestorzy zamierzający nabyć lub posiadający akcje Alma Market powinni mieć na uwadze wysoki poziom ryzyka, który jest związany z działalnością spółki oraz specyfiką rynku, na którym ona działa. Powinni też uwzględnić poziom straty, który spółka wykazała (...), co może być negatywnie odbierane przez partnerów handlowych i instytucje finansujące, a w konsekwencji możliwość pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych do finansowania swojej działalności - podała Alma Market w sprawozdaniu za 2015 rok.

Przy okazji publikacji wyników finansowych Alma Market podała opis istotnych czynników ryzyk i zagrożeń.

- Inwestorzy zamierzający nabyć lub posiadający akcje Alma Market S.A., jak też osoby współpracujące z Alma Market S.A. powinni mieć na uwadze wysoki poziom ryzyka, który jest związany z działalnością Alma Market S.A. oraz specyfiką rynku, na którym ona działa. Powinni też uwzględnić poziom straty, który spółka wykazała w związku z aktualizacją aktywów i utworzeniem rezerw, co może być negatywnie odbierane przez partnerów handlowych i instytucje finansujące, a w konsekwencji możliwość pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych do finansowania swojej działalności. Potencjalni inwestorzy jak też osoby współpracujące z Alma Market S.A., dokonując analizy informacji zamieszczonych w sprawozdaniu z działalności powinni każdorazowo uwzględniać wszystkie poniżej zamieszczone czynniki ryzyka oraz ewentualne inne dodatkowe ryzyka, losowe lub niezależne od spółek Grupy Alma Market S.A. i nie wymienione w treści niniejszego sprawozdania, które są związane z działalnością Alma Market S.A. i spółek jej Grupy, z jej akcjonariuszami, osobami nią zarządzającymi i nadzorującymi, oraz z rynkiem papierów wartościowych. Należy podkreślić, że spełnienie się któregokolwiek z wymienionych poniżej czynników ryzyka może mieć potencjalnie istotny, negatywny wpływ na działalność Alma Market S.A., uzyskiwane przez nią wyniki finansowe oraz kształtowanie się rynkowego kursu akcji. W takim wypadku inwestorzy jak też osoby współpracujące z Alma Market S.A. mogą ponieść straty finansowe - pisze firma.

Zarząd spółki w roku obrotowym 2015 zaobserwował negatywne trendy rynkowe w branży sprzedaży detalicznej, skutkujące spadkiem poziomu przychodów ze sprzedaży oraz zysku netto. Miały na to istotny wpływ czynniki deflacyjne, ale także nietrafione lokalizacje części sklepów Spółki, które trwale zaniżają jej rentowność. W porównaniu do poprzedniego roku obrotowego, przychody Spółki spadły o 34 358 tys. zł, tj. o 3,5% i pogorszyły się wyniki finansowe.
Zarząd spółki podjął decyzje o zamknięciu w 2015 roku 3 nierentownych sklepów. Mając na uwadze poprawę rentowności prowadzonej działalności w lutym 2016 roku zamknięto kolejny obiekt. Należy mieć na uwadze, że zamknięcie sklepu przed upływem okresu na jaki został on zainwestowany w aktywa, oznacza straty związane z utratą niezamortyzowanej części aktywów oraz ewentualne inne straty związane z realizacją zamknięcia przed okresem na jaki były podpisane umowy najmu.WYBRANE DLA CIEBIE


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  • Max

    9,32

  • Śr

    6,96

  • Min

    4,99

ProduktySklepyRegiony

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 8535

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 688414

POLECANE OFERTY

Ilość aktualnych ofert: 397 662

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane