Alma o stanowisku biegłego rewidenta: Niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy

Autor: dlahandlu.pl 1 czerwca 2017 14:48

Alma Market opublikowała komentarz do złożonego przez niezależnego biegłego rewidenta, reprezentującego Kancelarię Biegłych Rewidentów „Konto”, stanowiska do sprawozdania finansowego spółki za 2016 rok.

- Stanowisko biegłego rewidenta, spółka ocenia w wielu aspektach jako niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy. Alma zaznacza, że w listopadzie 2016 roku nastąpiła zmiana składu zarządu spółki oraz głównego księgowego, natomiast biegły rewident reprezentujący Spółkę „Konto” spółka
z o.o. w Krakowie przeprowadzał badania w spółce od wielu lat i znał procedury funkcjonujące w spółce, które nie uległy zmianie. Spółka ma świadomość własnej trudnej sytuacji, która stawia w niekomfortowej sytuacji również biegłego rewidenta, ale nie zgadza się z zarzutami postawionymi w jego stanowisku, które opublikowała łącznie z korektą jednostkowego sprawozdania finansowego za 2016 rok w dniu 27 kwietnia 2017 r. - czytamy w komunikacie.

Spółka podnosi, że w okresie od 14 marca do 27 kwietnia 2017 roku pracownicy spółki byli w ciągłym kontakcie z biegłym rewidentem, dostępni nawet poza dniami i godzinami roboczymi oraz zainteresowani przebiegiem badania sprawozdania finansowego. Biegły rewident zawiadomił pismem z dnia 31 marca 2017 zarząd spółki , że w związku z możliwymi korektami sprawozdania finansowego opinia i raport zostaną przekazane nie wcześniej niż 27 kwietnia 2017 roku, do 25 kwietnia 2017 roku nie otrzymaliśmy żadnych negatywnych informacji i uwag odnośnie nieprawidłowości w procedurach sporządzenia sprawozdania finansowego - informuje Alma.

Odnosząc się do stanowiska biegłego rewidenta Alma informuje, że:

- Przedłużające się procedury sądowe związane z zakończeniem procesu restrukturyzacji (umorzeniem sanacji) dają duże prawdopodobieństwo kontynuacji działalności przez kolejne 12 miesięcy.
- W sprawozdaniu finansowym zostały ujęte odpisy aktualizujące wartość środków trwałych i wyposażenia.
- Przedstawiono biegłemu rewidentowi trzy wyceny nieruchomości, których wartość została wykorzystana w sporządzonym sprawozdaniu finansowym za 2016 rok. Pozostałych nie udostępniono, gdyż dotyczyły wyceny nieruchomości, środków trwałych i wyposażenia dla celu ewentualnej sprzedaży.
- Harmonogram inwentaryzacji na rok 2016 został przekazany biegłemu rewidentowi. Zgodnie z harmonogramem w okresie 05. 01.2016 r. - 30.06.2016 r. we wszystkich działających obiektach handlowych przeprowadzone zostały inwentaryzacje częściowe, a w trzech sklepach: Warszawa Ferio, Warszawa Vogla i Warszawa Jutrzenki całościowe. Inwentaryzacje (spis z natury) w spółce od kilku lat przeprowadzały firmy zewnętrzne pod nadzorem biura kontroli wewnętrznej spółki. Na żadnej z powyższych inwentaryzacji nie było przedstawiciela z biura biegłego rewidenta - podaje Alma.WYBRANE DLA CIEBIE


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 8682

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 397 662

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane