PARTNER PORTALU
 • Partner portalu: Frigo Express

Analitycy: Sy­tu­acja Bo­mi trud­niej­sza, niż są­dzo­no wcze­śniej

Autor: Parkiet 8 listopada 2012 09:07

Kurs Bo­mi szu­ka dna. In­we­sto­rzy z nie­po­ko­jem cze­ka­ją na wie­ści w spra­wie ewen­tu­al­ne­go ukła­du z wie­rzy­cie­la­mi. - Za­czy­na­my roz­ma­wiać. My­ślę, że re­al­nie bę­dzie coś wia­do­mo za mie­siąc - in­for­mu­je w rozmowie z "Parkietem"", Wi­told Je­sio­now­ski, pre­zes gieł­do­wej spół­ki.


Tym­cza­sem 14 li­sto­pa­da Bo­mi opu­bli­ku­je ra­port za trze­ci kwar­tał. Jak przyznaje na łamach "Parkietu", Ma­ciej Ka­bat, ana­li­tyk DM Amer­Bro­kers, wy­ni­ki z dzia­łal­no­ści ope­ra­cyj­nej za trze­ci kwar­tał bę­dą bar­dzo sła­be, ze wzglę­du na wpływ ne­ga­tyw­nych wy­da­rzeń w spół­ce wła­śnie w tym okre­sie.

Jak pod­kre­śla­ją ana­li­ty­cy, po tej de­cy­zji sy­tu­acja Bo­mi wy­da­je się jesz­cze trud­niej­sza, niż są­dzo­no wcze­śniej.

Podobał się artykuł? Podziel się!
 • Mac Daddy 2012-11-09 15:27:10

  A ja uważam, że to właśnie Bomi pociągnęło w dół Olsztyński RAST.

 • prezes sracza 2012-11-08 17:20:15

  Bomi upadło po przejęcie Olsztyna i kiedy Olsztyn zaczął rządzić. A teraz ta firma to trup pod respiratorem . Tyle w temacie

ZOBACZ WSZYSTKIE (2)

WYBRANE DLA CIEBIE


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

 • Max

  7,45

 • Śr

  4,24

 • Min

  2,97

ProduktySklepyRegiony

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 7436

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 707248

POLECANE OFERTY

Ilość aktualnych ofert: 397 662

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane