Analiza: Firmy nie muszą bać się nieuczciwych wniosków o upadłość

Autor: dlahandlu.pl 13 października 2016 12:11

Nowe prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne, funkcjonujące od 1 stycznia 2016 r. dało realną możliwość obrony przed składaniem wniosków o upadłość przez nieuczciwą konkurencję lub jako szantaż. To istotna zmiana, która pozwala uczciwym firmom na skuteczniejszą obronę przed informacyjnymi skutkami takiego wniosku oraz utratą dobrego wizerunku wśród klientów i partnerów firmy.

Wejście w życie nowego Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego z początkiem tego roku reguluje nie tylko kwestie faktycznych bankructw i restrukturyzacji firm, ale także wniosków o upadłość, które bezpodstawnie składane są przez nieuczciwych wierzycieli, aby zaszkodzić firmie.
Typowym przykładem może być sytuacja w której dostawca usługi nie wywiązuje się należycie ze swojej umowy, ale żąda od zleceniodawcy zapłaty za usługę. Firmy wchodzą w spór, który rozwiązywany jest albo poprzez rozmowy polubowne, albo proces sądowy. Zdarza się jednak, że zniecierpliwiony dostawca usług, aby wymusić na swoim zleceniodawcy zapłatę należności i zakończenie sporu składa do sądu wniosek o upadłość firmy informując przy tym klientów, czasami poprzez media, czasami nawet przez bezpośredni kontakt z klientami i kontrahentami firmy, że firma jest bankrutem.

Takie działanie często skutkuje poważnym uszczerbkiem na wizerunku firmy. W mediach pojawiają się informacje o złożeniu wniosku o upadłość i dla wielu kontrahentów, nie znających tego typu praktyk oraz szczegółów procesu upadłościowego, liczą się tylko dwa słowa – nazwa firmy oraz bankructwo.
- Takie zachowania niestety nie należą do rzadkości – potwierdza Małgorzata Anisimowicz, wiceprezes PMR Restrukturyzacje S.A. oraz doświadczony doradca restrukturyzacyjny. – Zwykle gdy po tego typu groźbę sięga się na poziomie rozmowy jest ona próbą szantażu, gdy jednak firmy są już w sporze sądowym od długiego czasu, czasami chodzi już tylko o skrzywdzenie drugiej strony – tłumaczy Małgorzata Anisimowicz.

Podstawową zmianą prawną w tym zakresie od początku roku jest art. 12a ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe mówiący o tym, że Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości złożony przez wierzyciela, którego roszczenie jest sporne na dzień złożenia wniosku. Co więcej, takie zachowanie nielojalnego wierzyciela, może być uznane za czyn niedozwolony i z tego tytułu może być pociągnięty do odpowiedzialności cywilnoprawnej.
Co jednak, gdy mimo zakazu wniosek zostanie złożony, a nawet ogłoszony w mediach?
- W takiej sytuacji należy z jednej strony dochodzić swoich praw i odszkodowań finansowych na drodze sądowej, które w takim przypadku mogą być bardzo dotkliwe dla łamiącego prawo – mówi Małgorzata Anisimowicz. – Z drugiej strony mamy również możliwość domagania się od nieuczciwego wierzyciela zadośćuczynienia szkodom wizerunkowym w mediach poprzez zobowiązanie go do publikacji, w tych samych lub podobnych mediach, informacji o odrzuceniu wniosku o upadłość przez sąd – dodaje Małgorzata Anisimowicz.

Co możemy zrobić, aby zapobiec złożeniu wniosku o upadłość przez nieuczciwego wierzyciela?
- Jeżeli podejrzewamy, że nasz wierzyciel z którym jesteśmy w sporze będzie chciał nam zaszkodzić składając do Sądu wniosek o ogłoszenie upadłości , najlepsza metodą jest otwarte informowanie o obecnej sytuacji – mówi Małgorzata Anisimowicz. – Trzeba poinformować wierzyciela, że pozostajemy z nim w sporze co nie pozwala mu złożyć wniosku o upadłość naszej firmy. Jeśli to zrobi popełni czyn niedozwolony, poniesie koszty procesu sądowego, a także koszty odszkodowań z tytułu naruszenia dóbr osobistych z artykułu 23 i 448 Kodeksu cywilnego - wyjaśnia Małgorzata Anisimowicz.

Pamiętać należy, że nowe Prawo Restrukturyzacyjne i Upadłościowe nie tylko daje nowe narzędzia do ratowania firm, które chwilowo znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, ale także wprowadza szereg zapisów eliminujących praktyki nieuczciwej konkurencji.

Podobał się artykuł? Podziel się!


WYBRANE DLA CIEBIE


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 9386

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 397 662

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane