PARTNER PORTALU
  • Partner portalu: Frigo Express

Bomi wymaga dokapitalizowania w krót­kim cza­sie

Autor: Rzeczpospolita 21 grudnia 2011 09:09

Je­den z ak­cjo­na­riu­szy Bo­mi - Su­per­no­va IDM Fund (ma 6,1 proc. ak­cji) - chce, by na naj­bliż­szym NWZA han­dlo­wej spół­ki wspól­ni­cy upo­waż­ni­li jej za­rząd do emi­sji mak­sy­mal­nie 15 mln war­ran­tów sub­skryp­cyj­nych bez pra­wa po­bo­ru dla ak­cjo­na­riu­szy. Przedstawiciel funduszu uważa, że Bo­mi wy­ma­ga do­ka­pi­ta­li­zo­wa­nia w krót­kim cza­sie - podała Rzeczpospolita.

Z ta­kiej emi­sji spół­ka mo­gła­by po­zy­skać 20-40 mln zł.

Ten pro­jekt nie po­do­ba się jed­nak ak­cjo­na­riu­szom mniej­szo­ścio­wym. Ich zdaniem du­że roz­wad­nia­nie ka­pi­ta­łu ­przez emi­to­wa­nie ak­cji z wy­łcze­niem pra­wa po­bo­ru na­ru­sza in­te­re­sy drob­nych in­we­sto­rów, któ­rzy nie zo­sta­ną uwzględ­nie­ni w ofer­cie. Oba­wiają się, że ak­cje bę­dą sprze­da­wa­ne po­ni­żej gieł­do­we­go kur­su (obec­nie 2,05 zł).

Podobał się artykuł? Podziel się!

WYBRANE DLA CIEBIE


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  • Max

    11,49

  • Śr

    6,82

  • Min

    3,94

ProduktySklepyRegiony

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 7804

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 706264

POLECANE OFERTY

Ilość aktualnych ofert: 397 662

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane