Cedrob ma plan wobec Gobarto. Spółka zniknie z giełdy

Autor: dlahandlu.pl 9 grudnia 2016 16:21

CEDROB planuje wycofać Gobarto z giełdy. Chce przeprowadzić emisję akcji Gobarto z wyłączeniem prawa poboru.

CEDROB, główny akcjonariusz Gobarto, złożył do zarządu spółki wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Akcjonariusze będą głosowali m.in. nad uchwałą przygotowującą do emisji nowych akcji bez prawa poboru. W planach również głosowanie nad dematerializacją akcji i wycofaniem spółki z giełdy.

Jedna z uchwał przygotowanych na NWZA Gobarto dotyczy obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji do 6,00 zł, z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B, przy wyłączeniu prawa poboru. Cena emisyjna akcji wyniesie 6,00 zł, natomiast liczba emitowanych akcji to 18 533 486 sztuk, czyli będą one stanowić 66,7% akcji obecnie istniejących. Emisja zostanie skierowana do firmy CEDROB, a ewentualny udział w niej innych inwestorów będzie ostatecznie uzależniony od decyzji zarządu i zgody rady nadzorczej spółki.

- Emisja akcji to sposób, by sfinansować pierwszy etap ambitnego planu inwestycyjnego Gobarto, który w całości szacujemy na co najmniej kilkaset milionów złotych w ciągu kolejnych lat. W obecnych warunkach rynkowych – jeżeli Gobarto pozostanie spółką publiczną - emisja z wyłączeniem prawa poboru to naszym zdaniem najdogodniejsze rozwiązanie, które pozwoli na sprawne przeprowadzenie procesu - informuje Andrzej Goździkowski prezes CEDROB. - Transakcja jest dość złożona ponieważ obejmuje konieczność obniżenia kapitału poprzez zmniejszenie wartości nominalnej, przy jednoczesnym podwyższeniu kapitału w drodze emisji nowych akcji. Musimy mieć zatem pewność, że emisja zostanie w całości objęta. Dlatego właśnie chcemy zdecydować o takiej formie podniesienia kapitału - dodaje.

Obecnie, nominalna wartość jednej akcji Gobarto to 10 zł, zaś kurs rynkowy oscyluje wokół wyższej ceny w wezwaniu ogłoszonym przez CEDROB, tj. 6,70 zł. Akcje Serii B będą opłacone wkładem pieniężnym.

Inna uchwała przygotowana na NWZA dotyczy zniesienia dematerializacji akcji Gobarto oraz wycofania ich z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. - Chcielibyśmy, aby decyzja o wycofaniu spółki z giełdy została podjęta w momencie udanie zakończonego wezwania na akcje - taki cel przedstawiliśmy w momencie ogłoszenia wezwania - mówi prezes Andrzej Goździkowski.


WYBRANE DLA CIEBIE


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 8777

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 397 662

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane