Dayli bez umowy komisowej

Autor: dlahandlu.pl 8 grudnia 2016 21:59

Kerdos Group oraz jego spółka zależna Dayli Polska, które wcześniej informowały o podpisaniu aneksu do umowy istotnej, podały, że nie udało się go zawrzeć ze względu na niespełnienie jednego z warunków zawieszających.

Wcześniej Kerdos Group informował o zawarciu przez spółkę Dayli Polska w dniu 05.12.2016 r. aneksu do umowy komisowej, w ramach której Dayli zobowiązała się do sprzedaży po umówionej cenie, na zasadach komisu, otrzymanych od komitenta towarów. Sprzedaż odbywać się miała w placówkach handlowych stanowiących sieć drogerii należącej do Dayli. Z tytułu wykonania zawartej umowy Dayli otrzymywać miała wynagrodzenie prowizyjne i ryczałtowe.

Umowa miała obowiązywać nie dłużej niż do 28.02.2017r., z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia trwania umowy o okres 6 miesięcy na wniosek Komitenta. Strony umowy ustaliły prawo wykonania pierwokupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa przez Komitenta pod warunkiem zawieszającym to jest pod warunkiem wyrażenia zgody na obciążenie składników masy sanacyjnej Emitenta prawem pierwokupu na rzecz Komitenta przez Radę Wierzycieli i utrzymaniu w mocy tejże uchwały przez Sędziego Komisarza i odrębnie wyrażeniu rzez Sędziego Komisarza zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Koszty zwrotu przewozu towaru w związku z rozwiązaniem umowy będą obciążały Dayli do kwoty 100 000 zł.

Komitentowi przysługuje prawo cesji wszelkich praw i obowiązków wynikających z umowy na podmiot trzeci pod warunkiem jego wypłacalności lub odrębnego zabezpieczenia roszczeń. Strony umowy wykreśliły zapisy umowy stanowiące o zabezpieczeniach roszczeń komitenta wynikających z nienależytego wykonania umowy, w szczególności sprzedaży poniżej umówionej ceny oraz utraty towarów oraz o wystawieniu przez Dayli weksla in blanco, który mógł zostać wypełniony przez Komitenta zgodnie z deklaracją wekslową na kwotę nie wyższą niż 4.000.000,00 zł. (cztery miliony złotych).

6) Warunkiem zawieszającym wejście w życie niniejszego aneksu było złożenie oświadczenia przez wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo na składnikach masy sanacyjnej w postacie towarów handlowych o wykonaniu prawa zaspokojenia się z przedmiotu zastawu poprzez przejęcie przedmiotów obciążonych zastawem rejestrowym na własność zastawnika na podstawie odrębnych umów; jednakże nie później niż do dnia 7 grudnia 2016r. oraz wyrażenia zgody przez Radę Wierzycieli w trybie o którym mowa w art. 129 ustawy prawo restrukturyzacyjne.

Podobał się artykuł? Podziel się!


WYBRANE DLA CIEBIE


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 8676

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 397 662

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane