EBOiR ma prawo do zakupu od 5 do 10 proc. akcji Dino i delegowania osoby do rady nadzorczej

Autor: dlahandlu.pl 21 marca 2017 16:00

W dniu 20 marca 2017 r. Dino oraz Tomasz Biernacki zawarli z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju umowy ramowe na podstawie których w ramach oferty EBOiR może nabyć akcje oferowane, które stanowić będą nie mniej niż 5%, a nie więcej niż 10% kapitału zakładowego Dino i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Udział EBOR, który zostanie nabyty w ofercie będzie wynosił nie mniej niż 7,5% i nie więcej niż 10% kapitału zakładowego Dino i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli EBOR postanowi o nabyciu Udziału EBOR w ofercie, nabycie zostanie dokonane za cenę
ostateczną akcji oferowanych dla inwestorów instytucjonalnych.
EBOR zobowiązał się, że bez pisemnej zgody Dino (w tym zgody udzielonej w formie wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną) przez okres 180 dni, jaki upłynie od dnia pierwszego notowania akcji na GPW: nie będzie oferował, nie zastawi, nie sprzeda, nie podejmie zobowiązania do sprzedaży, nie sprzeda żadnej opcji ani nie podejmie zobowiązania do nabycia, nie nabędzie żadnej opcji ani zobowiązania do sprzedaży, nie udzieli opcji nabycia, nie udzieli pożyczki dotyczącej akcji lub nie zbędzie akcji w inny sposób ani nie rozporządzi nimi (ani nie będzie publicznie ogłaszać takiej oferty) w sposób bezpośredni lub pośredni; nie zawrze żadnej transakcji swap lub innych ustaleń, w wyniku których dokonane zostanie zbycie na rzecz innej osoby całości lub części jakichkolwiek skutków gospodarczych posiadania takich akcji; lub nie złoży żadnej osobie trzeciej oferty, która mogłaby skutkować którymkolwiek z powyższych działań.

W przypadku gdy EBOR nie będzie w stanie doprowadzić do wyboru do Rady Nadzorczej wskazanej przez niego osoby, Tomasz Biernacki zobowiązał się, na żądanie EBOR, złożyć wniosek o umieszczenie przez Dino w porządku obrad danego Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego wyboru do Rady Nadzorczej osoby wskazanej przez EBOR oraz Tomasz Biernacki zobowiązał się do wykonywania wszystkich przysługujących mu praw głosu na Walnym Zgromadzeniu w sposób zapewniający wybór osoby wskazanej przez EBOR (jeśli taka będzie) do Rady Nadzorczej, pod warunkiem że zastosowana zostanie uzgodniona procedura.
Przykładowo Tomasz Biernacki musi zostać poinformowany o kandydacie do Rady Nadzorczej
z odpowiednim wyprzedzeniem i przed posiedzeniem, na którym ma odbyć się wybór, może
dwukrotnie sprzeciwić się kandydaturze zaproponowanej przez EBOR.
Powyższe zobowiązanie, jak cała Umowa Ramowa Akcjonariusza, utraci moc i przestanie być
wiążące od dnia, w którym EBOR przestanie posiadać przynajmniej 5,0% kapitału zakładowego
Dino lub jeżeli EBOR nie nabędzie żadnych akcji oferowanych w ofercie lub oferta
i dopuszczenie nie zostaną przeprowadzone.


Podobał się artykuł? Podziel się!


WYBRANE DLA CIEBIE


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  • Max

    9,38

  • Śr

    4,75

  • Min

    3,62

ProduktySklepyRegiony

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 8820

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 397 662

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane