Emperia będzie aktywnie uczestniczyła w konsolidacji rynku

Autor: dlahandlu.pl 23 czerwca 2017 11:59

Rada Nadzorcza Emperii pozytywnie ocenia sytuację i kondycję finansową spółki w 2016 roku. W jej opinii konsekwentna realizacja zadań oraz kontynuacja rozpoczętych działań zmierzających do aktywnego uczestnictwa spółki w konsolidacji rynku, przyczynią się do dynamicznego rozwoju detalu i podniosą wartość Grupy. Zdaniem Rady kwestia podatku za 2011 r. nie wpłynie negatywnie na realizację planów rozwojowych Grupy Emperia.

W opinii Rady Nadzorczej Emperii działalność spółki w 2016 roku przebiegała w sposób prawidłowy i zgodnie z obraną wieloletnią strategią. Jej zdaniem zarząd konsekwentnie realizował wytyczone zadania we wszystkich segmentach operacyjnych Grupy Kapitałowej: detalicznym, nieruchomości i informatycznym. Na szczególną uwagę zasługuje intensywny rozwój sieci detalicznej Stokrotka wspomagany przez własny system logistyczny i rozwiązania informatyczne spółki Infinite dopasowane do potrzeb sieci Stokrotka. W segmencie nieruchomości realizowano projekty developerskie zwiększające atrakcyjność portfela, jego zakres i poziom zarządzania. Spółka informatyczna Infinite Sp. z o.o. konsekwentnie rozszerzała swoją ofertę o kolejne, nowe produkty i usługi z obszaru elektronicznej komunikacji b2b.

Intensywny rozwój organiczny sieci detalicznej Stokrotka połączony z poprawą pozycji rynkowej supermarketów oraz konsekwentna dyscyplina kosztowa w poszczególnych segmentach Grupy pozytywnie wpłynęły na poziom wypracowanych wyników przez Grupę Kapitałową Emperia w 2016 roku.

Przychody ze sprzedaży Grupy w 2016 roku wyniosły 2,451 mld zł i były wyższe o 17,9% w porównaniu do roku 2015. Zysk EBITDA wyniósł 110,6 mln zł i był wyższy o 12,2% a zysk netto w kwocie 50,55 mln był wyższy o 4,5% w porównaniu do 2015 roku. Nakłady inwestycyjne były niższe o 13,6% i wyniosły 56,6 mln zł.

Spółka jest niezależna od zewnętrznych źródeł finansowania - stan środków pieniężnych w Grupie na koniec 2016 roku wyniósł 146,4 mln zł. Na wysokość środków pieniężnych posiadanych przez Grupę wpłynął prowadzony skup akcji własnych, na który wydatkowano w 2016 roku 18,8 mln zł. Zmianie uległy wskaźniki i struktura zadłużenia Grupy. Stopa zadłużenia (kapitał obcy/aktywa ogółem) uległa obniżeniu z 41,5% na koniec 2015 roku do 41,1% na koniec 2016 roku. Poziom wskaźników płynności wskazuje, iż Grupa jest zdolna do regulowania swoich bieżących zobowiązań. Stopa zwrotu na zainwestowanym kapitale w 2016 roku wyniosła 8,07%.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację w spółce Rada Nadzorcza pozytywnie rozpatrzyła wniosek zarządu o przeznaczenie zysku netto wypracowanego w 2016 roku na pokrycie strat z lat ubiegłych a pozostałą cześć zysku na kapitał rezerwowy.WYBRANE DLA CIEBIE


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  • Max

    0,59

  • Śr

    0,29

  • Min

    0,14

ProduktySklepyRegiony

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 9264

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 397 662

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane