PARTNER PORTALU
  • Partner portalu: Frigo Express

Grupa Mex Polska ze stratą netto blisko 2 mln zł

www.portalspozywczy.pl 21 marca 2015 06:46

Grupa Mex Polska w 2014 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 47 554 tys. zł, wyższe o 11,8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2013 roku, w którym obrót wyniósł 42 551 tys. zł. Grupa zakończyła rok 2014 stratą netto.

Grupa osiągnęła zysk na sprzedaży w wysokości 1 651 tys. zł, który był wyższy od zysku na sprzedaży z 2013 roku o 53 tys. zł. Biorąc jednak pod uwagę zwiększone w 2014 r., w porównaniu do 2013 r., jednorazowe koszty remontów poniesionych przy otwarciach nowych "Pijalni Wódki i Wina" o kwotę prawie 500 tys. zł, ta różnica wzrasta do poziomu 550 tys. zł.

Strata na działalności operacyjnej wyniosła 435 tys. zł, co daje wynik gorszy aniżeli w roku 2013 o 2 234 tys. zł.

Strata netto Grupy Mex Polska wyniosła 1.964 tys. zł wobec 646 tys. zł zysku netto rok wcześniej.

- Głównymi składowymi, które spowodowały stratę były założone rezerwy - odpisy aktualizacyjne na sumę 2 661 tys. zł i omówione powyżej zwiększone jednorazowe koszty remontów - podała spółka.

Gdyby nie powyższe utworzone rezerwy wynik operacyjny byłby na poziomie 2 226 tys. zł.

- Na wynik netto natomiast oprócz czynników wymienionych powyżej duży wpływ ma strata na działalności zaniechanej. W efekcie jeśliby przyjąć założenie nieuwzględniania negatywnego wpływu straty na działalności zaniechanej, odpisów aktualizujących i kosztów remontowych, o czym piszemy powyżej, Grupa w roku 2014 osiągnęłaby wynik netto na poziomie 1 601 tys. zł - informuje spółka.

- Na uwagę zasługuje także fakt, że w 2014 r. Grupa uzyskała dodatnie przepływy finansowe w kwocie 712 tys. zł., co świadczy o odzyskaniu pełnej równowagi finansowej, mimo trudnej sytuacji w roku 2013, spowodowanej brakiem możliwości odzyskania środków w wysokości 1,1 miliona złotych ulokowanych w obligacjach upadłej spółki Alterco, konieczności wykupu własnych wyemitowanych w roku 2010 i 2011 obligacji serii B i C na łączną kwotę 4 mln zł - podaje Mex Polska.

Grupa Kapitałowa Mex składa się z spółki kontrolującej Mex Polska i spółek powiązanych. Spółki powiązane prowadzą obecnie łącznie 23 lokale gastronomiczne na terenie całej Polski. W skład ww. lokali wchodzi: 8 restauracji „The Mexican", 14 lokali w kategorii bistro pod marką „Pijalnia Wódki i Piwa", oraz 1 restauracja pod nazwą „PanKejk" . 

Podobał się artykuł? Podziel się!

WYBRANE DLA CIEBIE


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 7994

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 397 662

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane