IV Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2011 - Spotkanie kadry zarządzającej branży żywnościowej i handlu w Polsce

Autor: PTWP 30 września 2011 13:23

Grupa PTWP SA, wydawca magazynu Rynek Spożywczy oraz portali portalspozywczy.pl i dlahandlu.pl, ma zaszczyt zaprosić na IV Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2011, największe spotkanie dedykowane sektorowi spożywczemu oraz handlowemu.

Podczas Forum dojdzie do spotkania kadry zarządzającej producentów i przetwórców oraz przedstawicieli dystrybucji i handlu. Do udziału w debatach i dyskusjach zaprosimy parlamentarzystów, przedstawicieli organizacji branżowych, osoby mające realny wpływ na zmiany w branży spożywczej, zarządy wiodących przedsiębiorstw branży spożywczej oraz przedstawicieli instytucjonalnego otoczenia branży. Stworzymy szeroką platformę do debaty merytorycznej nad aktualnym stanem oraz możliwościami i kierunkami rozwoju rynku spożywczego w Polsce i na świecie. Przewidywana liczba gości: ok. 500 osób.

W trakcie IV Forum Rynku Spożywczego i Handlu wręczone zostaną Nagrody Rynku Spożywczego oraz certyfikaty Dobry Produkt - Wybór Ekspertów.

Główne tematy IV Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2011:

9.00-11.00 Sesja inauguracyjna:
Polska branża żywnościowa i handel pod presją globalnych zmian
• Trudna sytuacja na rynku - jako przyczyna redefinicji zasad współpracy producentów, przetwórców i
handlu
• Walka o surowce w Polsce i na świecie - beneficjenci i przegrani tej sytuacji
• Postępująca integracja pomiędzy handlem, producentami i przetwórcami żywności - jak będzie wyglądał
przyszły model kooperacji?
• Zwiększanie kontroli nad łańcuchem żywnościowym elementem sukcesu rynkowego
• Konsolidacja małych i średnich przedsiębiorstw pod narastającą presją konkurencyjną i surowcową
• Polityczno-administracyjne działania na rzecz wsparcia konsolidacji rynku
• Reforma WPR po 2013 r. - jako szansa na poprawę konkurencyjności sektora żywnościowego?
• Priorytety polskiej prezydencji - bezpieczeństwo żywnościowe i nowa perspektywa WPR
• Konsument - zmiany oczekiwań i preferencji zakupowych w sytuacji trwałych podwyżek cen żywności
Wystąpienie:
• Marek Sawicki - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Andrzej Gantner - Dyrektor Generalny, Stowarzyszenie Polska Federacja Producentów Żywności; Andrzej
Grabowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Grupa Polmlek; Piotr Grauer - Associate Director, Advisory,
Corporate Finance KPMG Advisory Sp. z o.o. Sp. k.; Czesław Grzesiak - Wiceprezes Zarządu, Tesco Polska
Sp. z o.o.; Renata Juszkiewicz-Ciechońska - Prezes, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji; Mirosław
Maliszewski - Prezes, Związek Sadowników RP, Poseł na Sejm RP; Paweł Nowakowski - Prezes Zarządu,
Makarony Polskie SA; Marek Sawicki - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Ryszard Smolarek - Prezes Zarządu,
Zakłady Mięsne Łmeat-Łuków SA; Marek Sypek - Prezes Zarządu, Agros Nova Sp. z o.o.
Moderator: Łukasz Stępniak - Redaktor Naczelny, Rynek Spożywczy oraz portal www.portalspozywczy.pl
12.15-14.00 sesja tematyczna:
Zarządzanie/technologie.
Efektywne zarządzanie produkcją w zakładach spożywczych
• Inwestycje w oszczędności - obszary niezbędnych działań na rzecz rozwoju firmy
• Efektywne planowanie i optymalizacja procesów technologicznych
• Budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez wdrażanie i wykorzystanie systemów informatycznych
• Optymalizacja i automatyzacja procesów produkcji, pakowania i logistyki
• Efektywność energetyczna - od wdrażania nowych technologii po zmianę dostawcy energii
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Roman Górny - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Herbapol-Lublin SA; Bogusław Kowalski - Prezes
Zarządu, Graal SA; Maria Kucharska - Dyrektor Centrum Kompetencyjnego Produkcji Procesowej, BPSC SA;
Janusz Kudłaciak - Senior Menedżer, RWE Polska SA; Michał Kundzicz - Auditor Wiodący, TÜV NORD
Polska; Marian Owerko - Prezes Zarządu, Bakalland SA; Mirco Schianchi - Dyrektor ds. Handlowych dla
Rejonu Europy Środkowo-Wschodniej, Elettric 80 Sp. z o.o.; Krzysztof Wachowski - Wiceprezes Zarządu,
Dyrektor Finansowy, Tarczyński SA
Prezentacje:
Ø IFS Applications - wsparcie dla efektywnego zarządzania. Marcin Kusek - Senior Business Consultant,
IFS Poland
Ø Jak można zarobić inwestując w rozwiązania IT do zarządzania produkcją? Maria Kucharska - Dyrektor
Centrum Kompetencyjnego Produkcji Procesowej, BPSC SA
Moderator: Łukasz Rawa - Redaktor, Rynek Spożywczy oraz portal www.portalspozywczy.pl
12.15-14.00 sesja tematyczna:
Finanse.
Rynek fuzji i przejęć w przemyśle spożywczym i handlu
• Sytuacja na polskim rynku M&A w sektorze spożywczym i handlowym
• Finansowanie rozwoju firmy - kredyt, giełda czy inwestor branżowy - co wybrać?
• Jakimi branżami interesują się inwestorzy? Fundusze inwestycyjne w poszukiwaniu okazji rynkowych.
Jak rozmawiać z inwestorem?
• Dynamika rynku. Liczby i wartości transakcji ostatnich lat. Pokryzysowa wycena spółek z branży
spożywczej i handlowej
• Wpływ zawirowań na rynku finansowym i surowcowym na potencjał inwestycyjny branży spożywczej i
handlowej
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Wojciech Domański - Dyrektor, ICENTIS Sp. z o.o. Corporate Solutions S.K.A.; Piotr Grauer - Associate
Director, Advisory, Corporate Finance KPMG Advisory Sp. z o.o. Sp. k.; Aleksander Kacprzyk - Partner
Zarządzający, Resource Partners Sp. z o.o.; Zygmunt Kostkiewicz - Prezes Zarządu, Korporacja Ubezpieczeń
Kredytów Eksportowych SA; Grzegorz Marchwiński - Prezes Zarządu, ADM Direct Polska Sp. z o.o.; Kazimierz
Mars - Prezes Zarządu, Tradis Sp. z o.o.; Paweł Nowakowski - Prezes Zarządu, Makarony Polskie SA;
Szymon Piduch - Prezes Zarządu, Dino Polska Sp. z o.o.; Michał Popiołek - Dyrektor, Departament
Finansowania Strukturalnego i Mezzanine, BRE Bank SA; Krzysztof Rudnik - Wicedyrektor w Dziale Fuzji i
Przejęć, Deloitte
Prezentacja:
Ø Transakcje fuzji i przejęć w sektorze spożywczym w Polsce. Piotr Grauer - Associate Director,
Advisory, Corporate Finance KPMG Advisory Sp. z o.o. Sp. k.
Moderator: Wojciech Kuśpik - Prezes Zarządu, PTWP SA, Wydawca
12.15-14.00 sesja tematyczna:
Owoce/warzywa.
Rynek przetwórstwa owocowo-warzywnego - innowacyjność i specjalizacja
• Kondycja branży przetwórstwa owocowo-warzywnego w Polsce
• Realia na rynku surowcowym a sytuacja w branży
• Konsolidacja i mainstream czy rynkowa nisza i niezależność
• Szukanie przewag konkurencyjnych, poszerzanie ofert producentów i przetwórców, nisze rynkowe
• Efektywność i optymalizacja działań - sprawne zarządzanie kosztami
• Perspektywy dla firm przetwórstwa owocowo-warzywnego
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Michał Górniak - Właściciel, Przetwórstwo Owoców i Warzyw Gomar; Robert Kowalkowski - Właściciel,
Przetwórnia Owoców i Warzyw Lubawa; Marek Moczulski - Ekspert; Bożena Nosecka - Ekspert, Instytut
Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy; Wojciech Radomski - Prezes
Zarządu, Zakłady Produkcji Spożywczej w Krzętlach; Józef Rolnik - Prezes, Firma Handlowa Rolnik; Stanisław
Sulima - Prezes Zarządu, Eskimos SA
Prezentacja:
Ø Wspieranie świadomych i prozdrowotnych wyborów przez konsumentów w Polsce na przykładzie
programu „Wiem, co wybieram". Wojciech Tomczak - Kierownik ds. PR Marek, Unilever Polska
Moderator: Łukasz Stępniak - Redaktor Naczelny, Rynek Spożywczy oraz portal www.portalspozywczy.pl
14.30-16.30 sesja tematyczna:
Mleko.
Innowacyjność produktowa polskiego mleczarstwa. Gdzie jesteśmy? Jak budować kolejne przewagi
konkurencyjne?
• Globalni gracze a polskie firmy - specyfika działań i strategii rynkowych
• Konsolidacja - dla ilu podmiotów jest miejsce na polskim rynku?
• Marka wspólna producentów - powracające projekty współpracy
• Wyzwania związane z zarządzaniem i technologiczno-produktowym rozwojem
• Innowacyjne rozwiązania w obszarze marketingu i pakowania produktów mlecznych
• W co inwestować, aby budować przewagi rynkowe?
• Efektywne budowanie kanałów dystrybucji
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Edward Bajko - Prezes Zarządu, Spółdzielnia Mleczarska Spomlek; Stanisław Duch - Dyrektor, Grupa
Kapitałowa Mlekovita; Grzegorz Gańko - Prezes Zarządu, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sierpcu;
Andrzej Grabowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Grupa Polmlek; Władysław Łukasik - Prezes,
Agencja Rynku Rolnego; Andrzej Szczepański - Dyrektor, Zakład Usług Handlowych ROBICO
Moderator: Roman Wieczorkiewicz - Redaktor, Rynek Spożywczy oraz portal www.portalspozywczy.pl
14.30-16.30 sesja tematyczna:
Mięso.
Zarządzanie, technologie i produkt a kłopoty z bazą surowcową
• Ścisła współpraca producentów i przetwórców - uwarunkowania konsolidacji pionowej
• Kłopoty z bazą surowcową - import a produkcja własna
• Inicjatywy mające zwiększyć innowacyjność i konkurencyjność branży
• Rosnąca rola promocji i marketingu w strategiach zakładów mięsnych
• Innowacje produktowe a dodatki do żywności
• Efektywne budowanie kanałów dystrybucji - jak rozłożyć siły?
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Dariusz Formela - Członek Zarządu, Polski Koncern Mięsny Duda SA, Prezes Zarządu, Centru Mięsne Makton
SA; Andrzej Goździkowski - Prezes Zarządu, Cedrob SA; Andrzej Kowalski - Dyrektor, Instytut Ekonomiki
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy; Adam Bogusław Lenkiewicz -
Prezes Zarządu, PMB SA; Anna Olewnik-Mikołajewska - Prezes, Zakłady Mięsne Olewnik-BIS Sp. z o.o.;
Ryszard Smolarek - Prezes Zarządu, Zakłady Mięsne Łmeat-Łuków SA; Bogusław Strześniewski - Prezes
Zarządu, Peklimar Sp. z o.o.; Krzysztof Wachowski - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy, Tarczyński SA;
Krzysztof Woźnica - Prezes Zarządu, Zakłady Mięsne Silesia SA
Moderator: Łukasz Rawa - Redaktor, Rynek Spożywczy oraz portal www.portalspozywczy.pl
14.30-16.30 sesja tematyczna:
Handel.
Krótka półka w marketach - oczekiwania sieci wobec dostawców a potrzeby konsumentów
• Współpraca sieci handlowych z dostawcami w sytuacji zawirowań na rynku surowcowym - wnioski na
przyszłość
• Multiformatowość jako sposób na przełamanie problemów sieci handlowych
• Czy na polskim rynku detalicznym jest miejsce na mały i średni handel?
• Gwałtowny wzrost znaczenia sieci dyskontowych a pozycja większych formatów sklepów
• Kurczenie się miejsca na sklepowych półkach - czynniki premiujące producentów i przetwórców we
współpracy z sieciami handlowymi
• Rozwój rynku produktów private label - przyszłe kierunki i tempo rozwoju
• Polscy dostawcy jako źródło sukcesu cenowego sieci handlowych za granicą?
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Andrzej Maria Faliński - Dyrektor Generalny, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji; Witold Ferenc - Prezes
Zarządu, Frisco.pl; Czesław Grzesiak - Wiceprezes Zarządu, Tesco Polska Sp. z o.o.; Wojciech Kruszewski -
Prezes Zarządu, Lewiatan Holding SA; Małgorzata Matan -Dyrektor Handlowy, Krajowa Platforma Handlowa
Społem Sp. z o.o.; Pedro Martinho - Członek Zarządu, Eurocash SA; Tadeusz Rysiukiewicz - Dyrektor, Piotr i
Paweł SA; Tomasz Waligórski - Członek Zarządu, Dyrektor, Dział Zakupów, Jeronimo Martins Dystrybucja SA
Prezentacja:
Ø Elektroniczna portmonetka jako narzędzie wspierające sprzedaż i budujące lojalność Klientów. Marcin
Gromadzki - Dyrektor ds. Sprzedaży, Departament Bankowości Transakcyjnej, BRE Bank SA
Moderator: Łukasz Stępniak - Redaktor Naczelny, Rynek Spożywczy oraz portal www.portalspozywczy.pl
Podobał się artykuł? Podziel się!

WYBRANE DLA CIEBIE


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  • Max

    19,20

  • Śr

    9,28

  • Min

    0,00

ProduktySklepyRegiony

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 9988

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 397 662

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane