KE zachęca do większej ochrony mniejszych firm w łańcuchu dostaw

www.portalspozywczy.pl 16 lipca 2014 13:56

Komisja Europejska zachęca państwa członkowskie do poszukiwania sposobów zwiększenia ochrony małych producentów żywności i sprzedawców detalicznych przed nieuczciwymi praktykami ich niejednokrotnie silniejszych partnerów handlowych. - Całkowitą wartość unijnego rynku produktów związanych z handlem detalicznym żywnością szacuje się na 1,05 bln euro. Łańcuch dostaw żywności ma wyraźny wymiar międzynarodowy oraz szczególne znaczenie w obrębie unijnego jednolitego rynku - ocenia KE.

- Nieuczciwe praktyki handlowe są istotnym zagrożeniem. W obrębie sektora dokonano już znacznych i godnych uznania wysiłków na rzecz zwalczania nieuczciwych praktyk i należy te działania kontynuować. Państwa członkowskie powinny zapewnić skuteczne i spójne ramy regulacyjne umożliwiające wykorzystywanie i uzupełnianie inicjatyw w zakresie samoregulacji - ocenia Michel Barnier, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i komisarz UE do spraw rynku wewnętrznego i usług.

Zanim produkt spożywczy dotrze do konsumenta, wielu różnych uczestników rynku (producenci, przetwórcy, sprzedawcy detaliczni itp.) przyczynia się w łańcuchu dostaw do wzrostu jego jakości i wartości.

Jak ocenia Komisja Europejska, ze względu na rozwój sytuacji, np. większą koncentrację rynku, pojawiają się znaczne różnice siły przetargowej w stosunkach między podmiotami w łańcuchu dostaw. Różnice siły przetargowej są wprawdzie w stosunkach handlowych powszechnie spotykane i zgodne z prawem, jednak taki brak równowagi może w niektórych przypadkach prowadzić do nieuczciwych praktyk handlowych.

- Jako konsumenci wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do dokonywania zakupów u naszych lokalnych detalistów, ale łańcuch dostaw żywności ma wyraźny wymiar europejski. Musimy zapewnić równe szanse dostawcom żywności i sprzedawcom detalicznym z sektora MŚP z jednej strony i dużym międzynarodowym producentom i supermarketom z drugiej strony - mówi Michel Barnier. Do nieuczciwych praktyk handlowych Komisja Europejska zalicza: unikanie lub odmowę określenia istotnych warunków handlowych w formie pisemnej, jednostronne zmiany kosztów lub ceny produktów lub usług ze skutkiem wstecznym, przerzucanie nieuzasadnionego lub nieproporcjonalnego ryzyka na kontrahenta, celowe zaburzenia harmonogramu dostaw lub odbioru w celu uzyskania nieuzasadnionych korzyści, a także jednostronne rozwiązanie stosunku handlowego bez uprzedzenia lub z zastrzeżeniem nieracjonalnie krótkiego terminu wypowiedzenia i bez obiektywnie uzasadnionych powodów.

W komunikacie w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych Komisja Europejska wskazała na priorytety zainteresowanych stron, które stanowią punkt wyjścia dla skutecznych ogólnounijnych ram prawnych zabraniających takich praktyk. Komunikat nie zawiera propozycji działań regulacyjnych na poziomie unijnym, ale zachęca państwa członkowskie do zapewnienia własnych właściwych środków przeciwko nieuczciwym praktykom handlowym, z uwzględnieniem indywidualnych uwarunkowań krajowych.WYBRANE DLA CIEBIE


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 9264

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 397 662

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane