PARTNER PORTALU
  • Partner portalu: Frigo Express

Kedros Group przeprowadzi operację scalenia akcji

Autor: dlahandlu.pl 26 czerwca 2017 12:53

Akcje spółki Kedros Group po raz szósty znalazły się na Liście Alertów. Spółka w konsekwencji musi przedstawić program naprawczy wskazujący działania jakie zamierza podjąć.

Przyczyną niskiej wyceny akcji (poniżej 10 groszy) kwalifikującej akcje Spółki Kerdos Group SA na Listę Alertów jest wartość nominalna akcji na poziomie jednego złotego.

W związku z powyższym planuje się przeprowadzenie operacji scalenia akcji według poniższego harmonogramu:
02 czerwca zarząd Kerdos Group ogłosił projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, którego odbycie zaplanowane zostało na dzień 29 czerwca 2017 r. Wśród ogłoszonych projektów uchwał znajduje się projekt uchwały w sprawie scalenia akcji oraz zmiany statutu spółki.
Powyższy projekt uchwały przewiduje dokonanie scalenia akcji Emitenta w stosunku 40:1, co skutkowałoby niekwalifikowaniem papierów wartościowych  do segmentu Lista Alertów.
Podjęcie uchwały będzie upoważniało zarząd do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności zmierzających bezpośrednio i pośrednio do scalenia akcji w ten sposób, że 40 akcji o wartości nominalnej 0,10 złotych (kwota po obniżeniu wartości nominalnej) zostanie wymienionych na 1 akcję o wartości nominalnej 4,00 złotych w szczególności do:
a) wyznaczenia dnia na który ustala się stany własności akcji podlegających scaleniu, w celu wyliczenia liczby akcji, które w ich miejsce w wyniku przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) powinny zostać zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych;
b) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia scalenia akcji 
c) dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji spółki oraz liczby zdematerializowanych akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy

Przeczytaj także:

Zarząd firmy deklaruje, iż niezwłocznie po powzięciu właściwych uchwał na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwróci się o rejestrację powyższych zmian w właściwym miejscowo Sądzie Rejonowym.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WYBRANE DLA CIEBIE


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 7781

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 397 662

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane