KRSiO komentuje raport NIK dot. rynku suplementów diety

Autor: pr 16 lutego 2017 13:58

Krajowa Rada Suplementów i Odżywek przedstawiła swoje stanowisku wobec raportu NIK dotyczącego rynku suplementów diety w Polsce. Rada zgadza się z wieloma wnioskami i rekomendacjami złożonymi przez prezesa NIK w nawiązaniu do przeprowadzonej kontroli. Na wiele z postulatów Stowarzyszenie posiada gotowe rozwiązania i jest w trakcie dialogu z decydentami, zarówno w zakresie procedury notyfikacji, organizacji instytucji kontrolnych jak i, w ramach samoregulacji rynku, dot. reklam suplementów diety.

KRSiO wyraźnie podkreśla, że jako organizacja branżowa zrzeszająca największą liczbę przedstawicieli producentów i dystrybutorów suplementów diety, jest świadoma wad w systemie funkcjonowania rynku i w wielu aspektach podziela wnioski Najwyższej Izby Kontroli, w szczególności w kwestii:

- procedury notyfikacji tej grupy żywności, która trwa długo, jest uznaniowa i nie ma statusu decyzji administracyjnej;
- wycofania szkodliwych, a wręcz niebezpiecznych produktów z rynku (Krajowa Rada Suplementów i Odżywek także w ramach spotkań w Ministerstwem Zdrowia postulowała o zmianę procedury wycofania i  dodatkowo podnosiła kwestię  informowania konsumentów o  suplementach szkodliwych i niebezpiecznych);
- prezentacji i reklamy suplementów diety  (postulaty znalazły odzwierciedlenie w  Kodeksie Dobrych Praktyk Reklamowych);
- potrzeby podwyższenia kar finansowych dla podmiotów wprowadzających do obrotu niebezpieczne lub nielegalne suplementy diety – takie działanie na pewno ograniczyłoby szarą strefę i poprawiło wizerunek uczciwych producentów;
- podjęcia prac nad przejrzystością i czytelnością rejestru GIS  dotyczącego kategorii suplementów diety; umożliwienia konsumentom korzystania z rejestru dla weryfikacji nabywanych produktów.

KRSiO od lat zgłaszała pilną potrzebę zmiany obecnie obowiązującej procedury notyfikacyjnej a także uszczelnienia systemu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W 2014 r. wraz z Business Center Club, Krajowa Rada Suplementów i Odżywek opracowała projekt nowelizacji Ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, który został przedstawiony ówczesnemu Ministrowi Zdrowia i nad którym toczyły się prace legislacyjne. Projekt nowelizacji zakładał wiele zmian mających na celu wyeliminowanie istniejących obecnie niedociągnięć systemowych, w tym przyspieszenie procedury notyfikacyjnej, zwiększenie kompetencji Głównego Inspektora Sanitarnego (centralizacja kompetencji), usprawnienie działania rejestru zgłoszonych suplementów diety w celu zagwarantowania lepszej informacji dla konsumentów.

- Uważamy, że podjęcie inicjatyw legislacyjnych jest niezbędne dla wyeliminowania „szarego rynku”, a tym samym zwiększenia bezpieczeństwa konsumentów i poprawy warunków konkurencyjności dla rzetelnych producentów. Nieustannie deklarujemy swoją pełną gotowość i wsparcie we wszelkich inicjatywach podejmowanych w tym zakresie przez decydentów. Obecnie Krajowa Rada Suplementów Diety i Odżywek prowadzi intensywny dialog z Ministerstwem Zdrowia na temat możliwych rozwiązań - informuje organizacja.WYBRANE DLA CIEBIE


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 8682

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 397 662

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane