Mają Żabkę. Ogłosili wezwanie także na Aligatora

Autor: PAP 8 października 2012 20:34

Mają Żabkę. Ogłosili wezwanie także na Aligatora

Mid Europa Partners za pośrednictwem Gemma Investments ogłosił wezwanie do sprzedaży 48.616.605 akcji Eko Holding oferując po 5,5 zł za szt. W wyniku wezwania wzywający zamierza uzyskać 100 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki - podał pośredniczący w wezwaniu ING Securities.

Przyjmowanie zapisów w wezwaniu rozpocznie się 25 października, a zakończy 26 listopada. W poniedziałek na otwarciu za jedną akcję spółki płacono 4,86 zł.

Wezwanie ogłoszone jest pod warunkiem uzyskania przez wzywającego zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad spółką.

Wzywający zobowiązał się nabyć akcje objęte wezwaniem pod warunkiem, że co najmniej 26 proc. akcji uprawniających do 12.640.317 zostanie objętych zapisami. Wzywający zastrzega sobie jednak prawo do obniżenia lub podwyższenia minimalnej liczby akcji objętych zapisami, po osiągnięciu której zobowiązuje się nabyć akcje.

Wzywający jest podmiotem pośrednio kontrolowanym przez fundusz Mid Europa Fund III LP, zarządzany przez Mid Europa.

"Mid Europa ocenia, iż w nadchodzących latach polski rynek handlu detalicznego czeka okres zmian, które przyniosą głównym uczestnikom rynku zarówno nowe ryzyka, jak i możliwości. Mid Europa uważa, że w celu utrzymania pozycji w branży, spółka będzie musiała ponieść nakłady inwestycyjne związane z otwarciami nowych sklepów, modernizacją obecnie istniejącej sieci placówek oraz zaangażowaniem się w proces konsolidacji rynku. Mid Europa zamierza wspierać spółkę w tych działaniach poprzez zapewnienie dostępu do zasobów wymaganych do ich realizacji" - napisano w wezwaniu.

Mid Europa nie wyklucza przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji Eko Holding, jeśli w wyniku wezwania będzie miał ponad 90 proc. głosów.

"Jeśli wzywający wraz z podmiotami zależnymi i dominującymi osiągną, m.in. w wyniku wezwania, łącznie 90 proc. lub więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, wzywający może podjąć działania w celu przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji spółki posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych w terminie do 3 (trzech) miesięcy od osiągnięcia tego progu, na zasadach określonych w szczególności w art. 82 Ustawy o Ofercie Publicznej" - napisano w wezwaniu.

"W przypadku, gdy wzywający wraz z podmiotami zależnymi i dominującymi osiągną, m.in. w wyniku wezwania, liczbę akcji pozwalającą na podjęcie działań mających na celu zniesienie dematerializacji akcji, wzywający rozważy podjęcie takich działań, w tym przeprowadzenie wezwania zgodnie z art. 91 ust. 6 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym" - dodano.


WYBRANE DLA CIEBIE


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  • Max

    4,90

  • Śr

    3,39

  • Min

    0,00

ProduktySklepyRegiony

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 9201
Ilość aktualnych ofert: 397 662