PARTNER PORTALU
  • Partner portalu: Frigo Express

MR: Projekt ustawy zwiększającej prawa przedsiębiorców

Autor: PAP 18 listopada 2016 12:47

Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść przedsiębiorców, stosowanie wobec nich zasady pewności prawa, gwarantującej, że raz przyjęta interpretacja prawa nie będzie przez urzędy zmieniana - to niektóre elementy projektu ustawy Prawo przedsiębiorców, przygotowanego przez ministerstwo rozwoju.

Projekt jest elementem "Konstytucji biznesu", prezentowanej w piątek przez wicepremiera, ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego podczas Kongresu 590 w Jasionce.

W projekcie znalazła się m.in. Zasada przyjaznej interpretacji przepisów (in dubio pro libertate). Zakłada ona, że "jeżeli przedmiotem postępowania przed organem jest nałożenie na przedsiębiorcę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie uprawnienia, a w sprawie pozostają wątpliwości co do treści normy prawnej, wątpliwości te są rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy".

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy takiemu rozstrzygnięciu "sprzeciwiają się sporne interesy stron albo interesy osób trzecich, na które wynik postępowania ma bezpośredni wypływ".

W dokumencie znalazła się też tzw. Zasada pewności prawa, w myśl której "organy bez uzasadnionej przyczyny nie odstępują od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym".

Jest także zapis, że "organ administracji publicznej, w zakresie swojej właściwości, udziela przedsiębiorcy informacji o warunkach podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej".

"W sprawach, których charakter na to pozwala, organy powinny dążyć do polubownego rozstrzygania kwestii spornych oraz ustalania praw i obowiązków przedsiębiorców w należących do ich właściwości sprawach" - czytamy w projekcie.

Projekt zakłada także, że działalność gospodarczą będzie można podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Rozpoczynający działalność będą mieli tzw. ulgę na start. Dokument przewiduje, że jeżeli osoba fizyczna podejmie działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmie ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy i nie jest nigdzie indziej zatrudniona, "przez okres 6 miesięcy nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu". Przysługuje jej jednak prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Dokument zakłada także, że przedsiębiorca może wystąpić o tzw. interpretację indywidualną, czyli "może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub do państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów", nakładających na przedsiębiorcę jakieś obowiązki.


WYBRANE DLA CIEBIE


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  • Max

    4,99

  • Śr

    3,55

  • Min

    2,51

ProduktySklepyRegiony

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 8001

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 707248

POLECANE OFERTY

Ilość aktualnych ofert: 397 662

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane