MRiRW z ustawą, która ma wyeliminować nieuczciwe praktyki handlowe (zobacz projekt)

Autor: www.dlahandlu.pl 14 czerwca 2016 11:15

MRiRW z ustawą, która ma wyeliminować nieuczciwe praktyki handlowe (zobacz projekt) fot. shutterstock

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało projekt ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Ma ona wyeliminować z łańcuch dostaw surowców rolnych i żywności stosowania nieuczciwych praktyk handlowych.

Ustawa określa zasady przeciwdziałania praktykom polegającym na nieuczciwym wykorzystywaniu przewagi kontraktowej przez nabywców produktów rolnych lub spożywczych lub dostawców tych produktów, jeżeli to wykorzystywanie wywołuje lub może wywołać skutki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Według zapisów projektu, ustawę stosuje się do umów nabycia produktów rolnych lub spożywczych,
(zwanych dalej „umowami”), z wyłączeniem dostaw bezpośrednich w rozumieniu przepisów o
bezpieczeństwie żywności i żywienia, zawieranych między nabywcami tych produktów a ich
dostawcami, jeżeli:

- łączna wartość obrotów między nimi w roku wszczęcia postępowania w sprawie praktyk polegających na nieuczciwym wykorzystywaniu przewagi kontraktowej lub w którymkolwiek z dwóch lat poprzedzających rok wszczęcia postępowania przekracza 50 tys. zł
-  obrót nabywcy albo dostawcy, który stosował praktykę
polegającą na nieuczciwym wykorzystywaniu przewagi kontraktowej, a w przypadku
gdy należy on do grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, obrót tej grupy kapitałowej w roku poprzedzającym rok wszczęcia postępowania, o którym mowa w pkt 1, przekroczy 100 mln zł.

Nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej ma polegać w szczególności na:
- nieuzasadnionym rozwiązaniu umowy lub zagrożeniu rozwiązaniem umowy;
- przyznaniu wyłącznie jednej stronie uprawnienia do rozwiązania umowy, odstąpienia od
niej lub jej wypowiedzenia;
- uzależnianiu zawarcia lub kontynuowania umowy od przyjęcia lub spełnienia przez
jedną ze stron innego świadczenia, niemającego rzeczowego ani zwyczajowego związku
z przedmiotem umowy;
-  nieuzasadnionym wydłużaniu terminów płatności za dostarczone produkty rolne lub
spożywcze

Organem właściwym w sprawach praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową będzie Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Prezes Urzędu może nałożyć na dostawcę albo nabywcę karę pieniężną w wysokości nie większej niż 3% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli dostawca albo nabywca, choćby nieumyślnie dopuścił się naruszenia zakazu określonego w art. 6. ustawy. Prezes Urzędu może również nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 50 000.000 euro.

Ustawa ma wejść  w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
 • Obiektywny Obserwator 2016-06-14 11:49:03

  Nareszcie po 8 letniej bezczynności rządów PO-PSL nowy rząd PISu próbuje ukrócić dominującą pozycję na rynku zagranicznych sieci handlowych i ich dyktat wobec polskich producentów.Kończy się wreszcie kilkunastoletnie podatkowe eldorado tych sieci.Przywracana jest zwykła sprawiedliwość i uczciwość w relacjach producent-wielkie sieci handlowe a przy okazji stwarza się warunki do dodatkowych niemałych wpływów do budżetu z tyt.kar nakładanych przez UOKiK na wielkopowierzchniowe markety które nie będą przestrzegać przepisów nowej Ustawy - Brawo PIS.

ZOBACZ WSZYSTKIE (1)


WYBRANE DLA CIEBIE


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

 • Max

  0,59

 • Śr

  0,29

 • Min

  0,14

ProduktySklepyRegiony

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 9476

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 397 662

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane