PARTNER PORTALU
  • Partner portalu: Frigo Express

Niemieckie dyskonty psują wyniki Sainsbury

Autor: Rzeczpospolita 2 października 2014 09:26

Sainsbury, trze­cia pod wzglę­dem wiel­ko­ści w Wiel­kiej Bry­ta­nii sieć skle­pów spo­żyw­czych, po­in­for­mo­wa­ła, że nie uda jej się zre­ali­zo­wać te­go­rocz­nych pro­gnoz fi­nan­so­wych. W re­ak­cji na tę in­for­ma­cję ak­cje wy­ce­nia­nej na 4,5 mld fun­tów firmy po­ta­nia­ły o 6,60 proc. - pisze "Rzeczpospolita".

Głów­ną przy­czy­ną słab­szej kon­dy­cji spół­ki jest ro­sną­ca kon­ku­ren­cja ze stro­ny nie­miec­kich dys­kon­tów: Lidl i Al­di, gdzie za­ku­py ro­bi już pra­wie po­ło­wa Bry­tyj­czy­ków. Jak wy­li­czy­li ana­li­ty­cy, udział w ryn­ku sprze­da­ży w tym ro­ku spadł z 16,6 proc. do 16,2 proc. Po­gor­sze­nie wy­ni­ków to rów­nież efekt de­fla­cji w Wiel­kiej Bry­ta­nii.
Ra­port po 16 ty­go­dniach II kwar­ta­łu ro­ku ob­ro­to­we­go spół­ki wska­zu­je, że sprze­daż de­ta­licz­na, uwzględ­nia­jąc ce­ny pa­liw, spa­dła o 4,1 proc., pod­czas gdy ana­li­ty­cy ocze­ki­wa­li spad­ku o oko­ło 3 proc.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WYBRANE DLA CIEBIE


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  • Max

    5,50

  • Śr

    3,27

  • Min

    2,33

ProduktySklepyRegiony

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 7869

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 707248

POLECANE OFERTY

Ilość aktualnych ofert: 397 662

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane