PARTNER PORTALU
  • Partner portalu: Frigo Express

Niewłaściwe oznaczenie towaru ceną naraża sklepy na odpowiedzialność

Autor: Małgorzata Jankowska- Blank, prawnik w BMSP Boryczko Malinowska Świątkowski i Partnerzy 11 maja 2012 10:34

Towar w obrocie detalicznym powinien zostać oznaczony ceną, która: jest ceną aktualną w momencie oferowania towaru i ceną jednostkową. Powszechnie stosowaną praktyką, dopuszczoną przez obowiązujące przepisy prawa (Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży) jest umieszczanie cen na wywieszkach, pod którym to pojęciem rozumieć należy niezłączoną trwale z towarem etykietę, tabliczkę lub plakat z wydrukowaną lub napisaną odręcznie ceną i nazwą towaru.

Małgorzata Jankowska- Blank, prawnik w BMSP Boryczko Malinowska Świątkowski i Partnerzy

Wywieszki takie umieszcza się w miejscu ogólnodostępnym i widocznym dla każdego nabywcy, bezpośrednio przy towarze lub w bliskości towaru, którego wskazana cena dotyczy, w taki sposób aby nabywca nie pomylił ceny danego towaru z ceną innego, podobnego. W przypadku wystawienia większej ilości określonego towaru, cena uznana będzie za prawidłowo uwidocznioną, jeżeli odpowiednie oznakowanie umieszczone zostanie choćby na jednej sztuce towaru.
Jak już wskazano, cena podaną jest ceną jednostkową. Zgodnie z definicją wskazaną w Dyrektywie 98/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom, cena jednostkowa oznacza cenę końcową, włącznie z podatkiem VAT i wszystkimi pozostałymi podatkami i dotyczy: ceny za 1 litr lub 1 metr sześcienny dla towarów przeznaczonych do sprzedaży według objętości, 1 sztukę dla towarów na sztuki sprzedawanych, 1 kilogram dla towarów sprzedawanych według masy (możliwe jest tu również podawanie cen jednostkowych według ilości za 100 gramów) i 1 metr lub 1 metr kwadratowy dla towarów sprzedawanych według długości lub powierzchni.
Obok informacji umieszczanych na wywieszce, oznaczenie ceny powinno znaleźć się również na pojedynczym opakowaniu towaru. Jak już sygnalizowano wcześniej, oznaczenie umieszczone powinno zostać w sposób uniemożliwiający jego łatwe usunięcie. Jedynie towar oznaczony kodem kreskowym, jeżeli spełnia dodatkowe warunki, może nie posiadać informacji o cenie na opakowaniu jednostkowym. Jeżeli przedsiębiorca wystawia zamiast towarów oryginalnych ich imitacje lub atrapy, powinien oznaczyć je ceną w ten sam sposób, w jaki oznaczyłby towary oryginalne.
Dodatkowe regulacje dotyczące ceny przewidziano dla wszelkiego rodzaju promocji czy wyprzedaży. Cenę promocyjną lub obniżoną podaje się wówczas na wywieszce obok przekreślonej ceny dotychczasowej. Jeżeli towar reklamowany jest w czasopiśmie, gazecie, katalogu, gazetce promocyjnej, spełnić należy wymóg uwidocznienia ceny jednostkowej takiego towaru, tak ceny sprzed akcji promocyjnej jak i ceny aktualnej, i dodatkowo wskazać datę lub termin obowiązywania podanej ceny. Obowiązek ten nie dotyczy jednak towarów oferowanych w sprzedaży po raz pierwszy.

Nieprawidłowe oznakowanie towarów w obrocie detalicznym spowodować może postawnie odpowiedzialności karnej, administracyjnej i cywilnej. Tytułem przykładu wskazać należy, iż odpowiedzialność karną przewidziano choćby za naruszenie obowiązku uwidaczniania ceny towaru lub jego ilości. Nieprawidłowe oznakowanie towarów może zatem rodzić daleko idące konsekwencje. Brak specjalistycznej wiedzy dotyczącej tak ogólnych jak i dużo bardziej szczegółowych regulacji, przerodzić może się bowiem w rzeczywiste koszty po stronie przedsiębiorcy.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

WYBRANE DLA CIEBIE


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  • Max

    3,99

  • Śr

    2,96

  • Min

    2,24

ProduktySklepyRegiony

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 7631

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 706264

POLECANE OFERTY

Ilość aktualnych ofert: 397 662

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane