Nowe przepisy utrudnią zatrudnianie cudzoziemców?

www.portalspozywczy.pl 31 maja 2016 16:23

29 kwietnia br. uchwalono ustawę o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Jednym z jej skutków będzie zmiana w zatrudnianiu obywateli Ukrainy, Rosji, Białorusi, Armenii, Gruzji oraz Mołdawii. Konfederacja Lewiatan uważa, że nowe przepisy utrudnią zatrudnianie cudzoziemców.

Do tej pory obywatele Ukrainy, Rosji, Białorusi, Armenii, Gruzji oraz Mołdawii  mogli podejmować w Polsce pracę w każdej branży (w okresie do sześciu miesięcy w ciągu roku) bez obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę. Zatrudnienie takie odbywało się na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi złożonego przez polskiego pracodawcę i zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy.

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej odnotowywało jednak coraz większą liczbę oświadczeń, które są składane dla pozoru.

MRPiPS wyjaśniało, że niektóre powiatowe urzędy pracy sygnalizują przypadki składania oświadczeń np. przez osoby nie uzyskujące żadnych dochodów z działalności gospodarczej, bezrobotne, bezdomne, itd. Składający oświadczenia pozorne czynią to często w celu uzyskania od cudzoziemca korzyści majątkowej. Zdarza się, że są zaangażowani w to nielegalni pośrednicy. Podobne nadużycia występowały w sprawach zezwoleń na pracę.  

Nowe przepisy likwidują procedurę oświadczeń i wprowadzają dwa typy zezwoleń - na pracę sezonową (wydawane na osiem miesięcy) i krótkoterminową (na sześć miesięcy). Oba będą wydawane przez starostę.

Konfederacja Lewiatan uważa, że nowe przepisy utrudnią zatrudnianie cudzoziemców

Zastąpienie uproszczonej procedury zatrudniania cudzoziemców, tzw. oświadczeniowej dwoma dodatkowymi typami zezwoleń na pracę sezonową i krótkoterminową będzie miało niekorzystny wpływ na rynek pracy, ponieważ ograniczy dostęp do niego cudzoziemców – ostrzega Konfederacja Lewiatan.

Receptą na stwierdzone nadużycia w zatrudnianiu cudzoziemców powinno być wprowadzenie skuteczniejszych środków monitorowania tego procesu – tłumaczy Konfederacja Lewiatan.

Dodaje, że projekt zmiany ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy będzie miał zasadniczy wpływ na zatrudnianie cudzoziemców, w szczególności obywateli sześciu państw: Ukrainy, Rosji, Białorusi, Armenii, Gruzji oraz Mołdawii. 

– Procedura oświadczeniowa pełni bardzo ważną rolę, umożliwiając polskim przedsiębiorcom elastyczne reagowanie na braki kadrowe, w sektorach w których w trudno znaleźć pracowników, przy minimalnych formalnościach i kosztach. Wprowadzone kilka lat temu ułatwienie dostępu do naszego rynku pracy (na podstawie bezpłatnych oświadczeń zamiast płatnych i skomplikowanych proceduralnie zezwoleń na pracę) umożliwiło skuteczne wypełnienie braków na krajowym rynku pracy wyspecjalizowanych pracowników oraz spowodowało napływ pracowników, w tym sezonowych zza wschodniej granicy. Obserwując trendy rynku uważamy, że było to rozwiązanie korzystne dla polskiej gospodarki – mówi Robert Lisicki, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Podobał się artykuł? Podziel się!


WYBRANE DLA CIEBIE


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 8820

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 397 662

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane