Obniżka maksymalnej wysokości opłaty interchange jest konieczna

www.portalspozywczy.pl 11 września 2014 11:36

Dalsza administracyjna redukcja maksymalnej wysokości opłaty interchange jest konieczna w celu przeciwdziałania chaosowi na rynku obrotu kartowego i ochrony jego strony popytowej. Takiego zdania jest występujący z inicjatywą legislacyjną ustawodawca, ale popierają ją również przedstawiciele organów administracji państwowej, środowisko akademickie jak i duża część podażowej strony rynku obrotu bezgotówkowego. Przeciw jest Związek Banków Polskich. Organizacje kartowe póki co nie zajmują stanowiska i milcząco przyglądają się rozwojowi wydarzeń.

W trakcie konferencji prasowej w Sejmie RP zaprezentowany został projekt inicjatywy legislacyjnej dotyczącej zmiany ustawy o usługach płatniczych w zakresie dalszej redukcji maksymalnej wysokości opłaty interchange.

Postulowany przez posłów, pożądany poziom if zrównany zostałby z tym postulowanym przez Komisję Europejską w projekcie Rozporządzenia w przedmiotowym zakresie. Zakłada ono wprowadzenie zunifikowanych krajowych stawek if na poziomie 0,2% oraz 0,3% wartości pojedynczej transakcji dla, odpowiednio, kart debetowych oraz kart kredytowych.

Bodźcem do dążenia do wprowadzenia na polskim rynku proponowanych przez KE stawek wcześniej, niż można tego oczekiwać w rezultacie paneuropejskiego procesu legislacyjnego, są m.in. obawy wynikające z wprowadzenia w życie (od 1 stycznia 2015r.) programu organizacji Visa pod nazwą "Cross-Border Domestic Interchange Programme". Zgodnie z jego założeniami, krajowi przedsiębiorcy będą mieli możliwość skorzystania z usług agentów rozliczeniowych mających siedzibę poza granicami danego kraju uzyskując w ten sposób prawo do stawek transgranicznych VISA, tj. 0,2% wartości pojedynczej transakcji dla kart debetowych oraz 0,3% wartości pojedynczej transakcji dla kart kredytowych. Poseł zaznaczył, że chociaż dostrzegane są pozytywne aspekty tego programu w postaci dążenia do niższych kosztów akceptacji kart to jednak jego negatywne aspekty przeważają nad wartością dodaną dla rynku.

Poseł Elsner oświadczył, że w duchu zasad dialogu społecznego zwrócił się w ubiegłym miesiącu z apelem do organizacji kartowych Visa i MasterCard o podjęcie wysiłku samoregulacyjnego i złożenie deklaracji o charakterze bezwarunkowego zobowiązania do obniżenia stawek do poziomu 0,2% i 0,3% przed końcem bieżącego roku. Nadmienił również, że o nadzór w tym procesie poprosił Narodowy Bank Polski a także poinformował o nim Ministerstwo Finansów. W odpowiedzi, organizacja kartowa Visa wyraziła gotowość do złożenia takiej deklaracji warunkując ją jednak złożeniem identycznej przez organizację kartową MasterCard. Niestety jednak, ta ostatnia, niezmiennie stoi na stanowisku, że jakakolwiek dalsza obniżka if nie przyniesie pozytywnych skutków ani dla skarbu państwa ani dla dotkniętych przez nią uczestników rynku i w związku z tym przesłała swoją odmowę. Narodowy Bank Polski z kolei przyznał, że dostrzega problem, ale nie podejmuje się roli nadzorcy gdyż ewentualna samoregulacja nie wymaga nadzoru jak również, co do zasady, NBP nie dysponuje sankcjonowanym prawnie mechanizmem nadzoru nad organizacjami kartowymi. Ministerstwo Finansów podzieliło natomiast obawy Posła Elsnera i podkreśliło, że będzie śledzić inicjatywy pomagające zapobiec negatywnym skutkom wejścia w życie programu Visa.WYBRANE DLA CIEBIE


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 8745

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 697371

POLECANE OFERTY

Ilość aktualnych ofert: 397 662

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane