Obywatele rekomendują: Chcemy pełnego znakowania żywności pod kątem GMO

Autor: pr 6 grudnia 2016 09:54

W dniach 1 - 2 października 2016 roku w Warszawie odbył się panel obywatelski na temat znakowania żywności pod kątem braku lub obecności w niej genetycznie modyfikowanych
organizmów (GMO). Organizatorami konsultacji byli Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) oraz Federacja Zielonych – Grupa Krakowska. Celem przeprowadzenia panelu było wypracowanie rekomendacji dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Grupa obywateli panelu obywatelskiego uznała, że obecnie funkcjonujące w Polsce rozwiązania prawne niedostatecznie chronią prawa konsumentów i należy wzmocnić system znakowania tak, aby
umożliwić w pełni świadomy wybór żywności, która trafia na talerze Polaków. Uczestnicy panelu jednogłośnie opowiedzieli się za potrzebą ujednolicenia i usankcjonowania na poziomie ustawowym kwestii znakowania obecności GMO w produktach żywnościowych w całym łańcuchu produkcji.

W toku debaty wypracowano kilka konkurencyjnych szczegółowych rozwiązań dotyczących sposobu
znakowania, spośród których ostatecznie głosowaniu poddane zostały dwa modele, z których w
głosowaniu większością głosów uznaną za akceptowalną granicę konsensusu (12 do 4; poparcie w
grupie na poziomie 75%) jako rekomendację panelu wybrano następujące rozwiązania:

1.Wprowadzenie na mocy uregulowania ustawowego obowiązkowego znakowania wszystkich produktów wyprodukowanych z użyciem GMO–nie tylko tych zawierających >0,9% GMO (zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, w tym rozporządzeniem (WE)  nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy), ale także np. pochodzących od zwierząt karmionych paszami GMO (np. mięso, nabiał, jaja);
2.Wprowadzenia ujednoliconego znaku graficznego „wyprodukowane przy użyciu GMO” dla
wszystkich produktów spełniających wskazane powyżej przesłanki, umieszczanego w widocznym miejscu na etykiecie produktu;
3.Opisanemu powyżej znakowi graficznemu powinno towarzyszyć szczegółowe wyjaśnienie w zakresie „użycia GMO” dla danego produktu, np. wskazanie składnika GMO lub informacja „pochodzi od zwierząt karmionych paszą GMO”. Informacja taka powinna znajdować na etykiecie produktu, w miejscu gdzie przedstawiany jest jego skład.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!


WYBRANE DLA CIEBIE


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 8820

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 397 662

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane