Pa­weł Szy­mań­ski zostanie szefem Ruchu

Autor: Rzeczpospolita 11 stycznia 2012 09:33

Pa­weł Szy­mań­ski zostanie szefem Ruchu

Pa­weł Szy­mań­ski, obec­ny wi­ce­pre­zes Ru­chu, za­stą­pi Woj­cie­cha Hey­de­la na sta­no­wi­sku sze­fa Ruchu- usta­li­ła "Rzeczpospolita".

Dziś w Ru­chu od­bę­dzie się ra­da nad­zor­cza, któ­ra przyj­mie re­zy­gna­cję pre­ze­sa i po­wo­ła je­go na­stęp­cę, wy­ni­ka z in­for­ma­cji "Rz".

Pa­weł Szy­mań­ski jest obec­nie w Ru­chu wi­ce­pre­ze­sem ds. fi­nan­so­wych. - Po tej zmianie na­stą­pi znacz­ne­ przy­spie­sze­nie re­ali­za­cji stra­te­gii spół­ki - mó­wi "Rz" osoba zbli­żo­na do wła­ści­cie­li Ru­chu.

Pa­weł Szy­mań­ski jest rów­no­le­gle wi­ce­pre­ze­sem i part­ne­rem Icen­tis Cor­po­ra­te So­lu­tions. Za­nim tra­fił do Ru­chu za­sia­dał m.in. w za­rzą­dzie PKN Or­len (był wi­ce­pre­ze­sem ds. fi­nan­so­wych), był też pre­ze­sem Do­mu Ma­kler­skie­go Ban­ku Han­dlo­we­go (Ci­ti­gro­up), a wcze­śniej ana­li­ty­kiem w do­mach ma­kler­skich.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WYBRANE DLA CIEBIE


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  • Max

    4,99

  • Śr

    2,73

  • Min

    0,00

ProduktySklepyRegiony

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 9753

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 397 662

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane