PIH: Projekt ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom sprzeczny z Konstytucją

Autor: Polska Izba Handlu 23 czerwca 2016 10:59

Polska Izba Handlu wyraża zaniepokojenie przedstawionym projektem ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Przedstawiony projekt budzi poważne wątpliwości natury konstytucyjnej oraz przeczy zasadzie wolności gospodarczej - czytamy w oświadczeniu PIH.

W ocenie Polskiej Izby Handlu projekt jest niezgodny z zasadą proporcjonalności wyrażoną w Konstytucji RP. Przeczy on zasadom demokratycznego państwa prawnego: zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, pewności prawa, właściwej legislacji oraz określonej w Konstytucji RP zasady, że nie ma przestępstwa bez ustawy. Projekt jest też niezgodny z wynikającą z Konstytucji RP regułą, iż prawo nie działa wstecz.

- Żaden z deklarowanych celów regulacji nie uzasadnia ścigania z urzędu praktyk o których mowa projekcie ustawy. Za niezasadną uznajemy możliwość ingerencji organu administracyjnego w swobodę działalności gospodarczej, która nie narusza w żadnym stopniu porządku publicznego, czy też wolności i praw innych osób. Indywidualne interesy stron kontraktów zawartych na tak nieznaczącym poziomie, jak zaproponowano w projekcie – tym bardziej pomiędzy profesjonalistami – powinny być dochodzone w drodze cywilnoprawnej – komentuje Waldemar Nowakowski, prezes Polskiej Izby Handlu.

W obecnym stanie prawnym, kontrakty handlowe zawierane w sektorze rolno-spożywczym podlegają w szczególności przepisom zawartym w kodeksie cywilnym, ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Naruszenia tych ustaw są rozpatrywane w trybie prawa cywilnego, a nie ścigane z urzędu - czytamy w oświadczeniu PIH.

- Zasada, mówiąca o tym, że nie ma przestępstwa bez ustawy, zabrania posługiwania się przy opisie czynu zabronionego klauzulami generalnymi, które przesuwają na sąd ustalenie, jakiego typu czyny uznane są za zabronione pod groźbą kary. Nie ulega wątpliwości, że przepisy prawne muszą być odpowiednio dostępne i sformułowane z wystarczającą precyzją, aby umożliwić obywatelom dostosowanie się do nich – mówi Waldemar Nowakowski, prezes Polskiej Izby Handlu.

Poważne zastrzeżenia w projekcie budzi nadmierne używanie pojęć niedookreślonych. Uchybienie to dotyczy głównie definicji określających istotę zakazywanych praktyk i zakres odpowiedzialności za ich stosowanie. Używa się niejasnych określeń, jak „wystarczające faktyczne możliwości”, „znaczna dysproporcja”.

  • Gość 2016-06-26 22:13:46

    Lobbyści reprezentujący interesy wielkich zagranicznych sieci handlowych dotarli już //ze swoimi argumentami// do Polskiej? Izby Handlu(PIH) oraz do Polskiej?Federacji Producentów Żywności(PFPŻ) -wielkopowierzchniowe zagraniczne supermarkety muszą mieć nadal dominującą pozycję na polskim rynku handlowym-nic się nie da zrobić -MA BYĆ TAK JAK BYŁO!

ZOBACZ WSZYSTKIE (1)


WYBRANE DLA CIEBIE


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 8682

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 397 662

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane