PiS uzasadnia jednolitą stawkę podatku i przywołuje wyrok TS ws. spółki zależnej SPAR

Autor: www.dlahandlu.pl 30 października 2015 09:43

PiS uzasadnia jednolitą stawkę podatku i przywołuje wyrok TS ws. spółki zależnej SPAR fot. shutterstock

PiS w uzasadnieniu do projektu opodatkowania sklepów przywołał przykład sieci należącej do Grupy Spar, która zaskarżyła podobne przepisy obowiązujące na Węgrzech. Spór został rozstrzygnięty przez Trybunał Sprawiedliwości. Zdaniem PiS podobnych problemów uda się uniknąć w Polsce dzięki zastosowaniu jednolitej stawki dla wszystkich podmiotów.

Prawo i Sprawiedliwość przygotowało uzasadnienie do projektu ustawy o podatku od wielkopowierzchniowego handlu detalicznego. Partia przywołuje wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 5 lutego 2014 r. w sprawie firmy Hervis, która prowadziła na Węgrzech sklepy z artykułami sportowymi pod nazwą „Hervis Sport”. Hervis był osobą prawną, spółką zależną SPAR Österreichische Warenhandels AG (zwaną dalej „SPAR”).

" Hervis, na podstawie art. 7 ustawy o podatku szczególnym określającego „przedsiębiorstwa powiązane” w rozumieniu rzeczonej ustawy, należał do grupy SPAR. Z tego tytułu Hervis był zobowiązany do zapłaty ułamka – proporcjonalnego do jej własnego obrotu – podatku szczególnego należnego od wszystkich przedsiębiorstw należących do tej grupy ze względu na ich łączny obrót osiągnięty na Węgrzech. Ze względu na zastosowanie silnie progresywnej taryfy podatku szczególnego do łącznego obrotu tej grupy Hervis podlegała średniej stawce opodatkowania wyraźnie wyższej niż stawka, jaka odpowiadałaby podstawie opodatkowania utworzonej tylko z obrotu jej sklepów. Zdaniem Hervis podatek należny od sieci węgierskich sklepów, które są jej konkurentami, był obliczany na tej ostatniej podstawie, ponieważ są one zorganizowane przeważnie jako franczyzowe punkty sprzedaży posiadające osobowość prawną i nienależące do grupy. Hervis wywnioskowała z tego, że taki system, ze względu na to, iż prowadzi do wyższego
opodatkowania osób prawnych objętych podatkiem szczególnym, które są powiązane w
rozumieniu przepisów krajowych ze spółkami niebędącymi rezydentami, narusza art. 18, 49–
55, 65 i 110 TFUE oraz stanowi zakazaną pomoc państwa. Ponieważ organy podatkowe
oddaliły jej sprzeciw mający na celu zwolnienie z podatku szczególnego za 2010 r., Hervis
zwróciła się do sądu orzekającego w sprawach administracyjnych, o stwierdzenie, że przepisy
ustawy o podatku szczególnym są sprzeczne z prawem Unii.
Wobec powyższego sąd Székesfehérvári Törvényszék postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do TSUE z następującym pytaniem prejudycjalnym: „Czy fakt, że podatnicy prowadzący działalność w zakresie handlu detalicznego mają obowiązek uiszczania podatku szczególnego, jeżeli ich roczny obrót netto jest wyższy niż 500 mln HUF, jest zgodny z postanowieniami [traktatów]
regulującymi ogólną zasadę [nie]dyskryminacji (art. 18 TFUE i 26 TFUE), zasadę swobody
przedsiębiorczości (art. 49 TFUE), zasadę równości traktowania (art. 54 TFUE), zasadę
równych udziałów finansowych w kapitale spółek w rozumieniu art. 54 [TFUE] (art. 55
TFUE), zasadę swobody [świadczenia] usług (art. 56 TFUE), zasadę swobodnego przepływu
kapitału (art. 63 TFUE i 65 TFUE) oraz zasadę równości obciążeń podatkowych
przedsiębiorstw (art. 110 TFUE)?
TSUE orzekł natomiast, że: „Artykuły 49 TFUE i 54 TFUE należy interpretować w ten
sposób, że stoją one na przeszkodzie przepisom państwa członkowskiego dotyczącym podatku
od obrotu handlu detalicznego w sklepach, który zobowiązuje podatników stanowiących w
ramach grupy spółek „przedsiębiorstwa powiązane” w rozumieniu tych przepisów, do
dodania swoich obrotów w celu zastosowania silnie progresywnej stawki, a następnie
podzielenia uzyskanej w ten sposób kwoty podatku pomiędzy siebie proporcjonalnie do ich
rzeczywistych obrotów, jeżeli – czego zbadanie należy do sądu odsyłającego – podatnicy należący do grupy spółek i objęci najwyższym przedziałem podatku szczególnego są
„powiązani”, w większości wypadków, ze spółkami mającymi siedzibę w innym państwie
członkowskim.” -  podaje PiS.

 • Piotr 2015-11-03 13:49:44

  Nie ma się co cieszyć, podatek i tak zostanie w ostateczności przeniesiony na obywatela dokonującego zakup w sklepie spożywczym. Właściciele sklepów, podniosą marże, pracownicy nie otrzymają premii, zamiast obniżać, podwyższanie poprzez ukryty podatek. Lepiej nie będzie, znowu odczują to najbiedniejsi, smutne ale prawdziwe.

 • bolek 2015-10-30 14:55:30

  W tym kraju to tylko Polak jest do płacenia podatków

 • zz 2015-10-30 14:49:24

  ZOBACZYMY CZY COŚ RUSZĄ Z TYM CZY TYLKO KIEŁBASA WYBORCZA

ZOBACZ WSZYSTKIE (5)


WYBRANE DLA CIEBIE


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

 • Max

  1,69

 • Śr

  0,84

 • Min

  0,64

ProduktySklepyRegiony

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 8859

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 397 662

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane