PKPP Lewiatan: Przedsiębiorcy oczekują zmian w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów

Autor: PKPP Lewiatan 20 lutego 2013 10:14

Zakończyła się konferencja uzgodnieniowa w sprawie nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, podczas której środowisko przedsiębiorców zgłosiło swoje uwagi i zastrzeżenia. W najbliższym czasie UOKIK przygotuje nową wersją projektu. PKPP Lewiatan ma nadzieję że w większym stopniu uwzględniał będzie dobra osobiste i uprawnienia przedsiębiorców.

- Pomimo otwartości Urzędu podczas konferencji uzgodnieniowej na argumenty przedsiębiorców, niektóre regulacje wciąż budzą nasze wątpliwości. W szczególności mogą się one okazać niekorzystne dla tych przedsiębiorców, którzy prowadzą swoją działalność zgodnie z obowiązującym prawem, nie naruszając zasad uczciwej konkurencji czy interesów konsumentów - komentuje PKPP Lewiatan.

Na przykład projektowany art. 73a przewiduje możliwość podania przez Prezesa UOKIK do publicznej wiadomości informacji o działalności przedsiębiorcy i jej prawdopodobnych skutkach, już w toku postępowania, jeszcze przed formalnym zakończeniem postępowania, jeżeli jedynie uprawdopodobniono, że zachowanie przedsiębiorcy narusza przepisy prawa i może spowodować znaczne straty lub niekorzystne skutki dla szerokiego kręgu konsumentów.

Propozycja ta nie uwzględnia dóbr innych niż zbiorowe interesy konsumentów, takich jak dobre imię czy reputacja przedsiębiorcy, zwłaszcza tego, który nie dopuszcza się naruszenia przepisów. Publiczne ogłoszenie negatywnych informacji może skutkować utratą wizerunku, odpływem klientów i wynikającymi z tego stratami finansowymi. Nie przewidziano żadnego formalnego trybu, w jakim organ rozstrzyga o skorzystaniu z możliwości określonej w tym przepisie, co wyklucza możliwość odwołania się przez przedsiębiorcę i poddanie decyzji jakiejkolwiek kontroli sądu. - Nie przewidziano też żadnych szczególnych instrumentów dochodzenia przez przedsiębiorcę naprawienia ewentualnej szkody wyrządzonej opublikowaniem takich informacji, zwłaszcza, jeżeli nie znajdą one pózniejszego potwierdzenia w orzeczeniu SOKIK. Z kolei dochodzenie roszczeń odszodowawczych opartych na zasadach ogólnych będzie wątpliwe. Konieczną przesłanką zaistnienia odpowiedzialności odszkodowawczej np. za naruszenia dóbr osobistych przedsiębiorcy jest bowiem bezprawność czynu. Tymaczsem istnienie w ustawie podstawy prawnej publicznego informowania wyłączałoby bezprawność - tłumaczy Bartosz Wyżykowski, ekspert PKPP Lewiatan.
Lewiatan postuluje więc rezygnację z zaproponowanej instytucji, lub alternatywnie, zmodyfikowanie jej w taki sposób, żeby uwzględniała chociaż w minimalnym stopniu interesy i uprawnienia przedsiębiorcow.WYBRANE DLA CIEBIE


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 8799

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 397 662

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane