PARTNER PORTALU
  • Partner portalu: Frigo Express

POHiD krytycznie o projekcie ustawy o zwalczaniu nieuczciwych praktyk rynkowych

Autor: pr, dlahandlu.pl 7 września 2015 12:11

Na najbliższym posiedzeniu Komisji Gospodarki Sejmuj RP (9 września br.) odbędzie się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zwalczaniu nieuczciwych praktyk rynkowych przedsiębiorców zajmujących się obrotem produktami spożywczymi lub rolnymi wobec dostawców tych produktów (druk sejmowy nr 3604). Fakt ten budzi poważne zaniepokojenie i zdziwienie POHiD, ponieważ w materiałach przesłanych do Sejmu RP wskazano na wady prawne projektu oraz negatywne skutki ekonomiczne wejścia przepisów w życie - podał POHiD w komunikacie.

W sprawie praktyk handlowych prowadzone były od kwietnia br. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozmowy na temat rozwiązania samoregulacyjnego i wypracowania krajowej platformy porozumienia w sprawie praktyk rynkowych.

POHiD deklaruje zdecydowanie krytyczną ocenę projektu ustawy o zwalczaniu nieuczciwych praktyk rynkowych (…) oraz faktu kontynuowania procedury legislacyjnej. Zdaniem POHiD projekt wprowadzi do porządku prawnego przepisy łamiące zasady gwarantowane przedsiębiorcom w Konstytucji RP oraz w prawie wspólnotowym i krajowym:

Otwarcie zmierza do arbitralnego ograniczenia wolności gospodarczej oraz zmienia zasady swobodnego prowadzenia działalności i zawierania umów. Dyskryminuje w ten sposób firmy handlowe ze względu na rodzaj prowadzonej działalności oraz wprowadza nadmierną regulację w stosunku do spraw uregulowanych i obudowanych dobrze funkcjonującą praktyką, np. w zakresie rozstrzygania sporów w drodze polubownej, arbitrażu czy przed sądami powszechnymi lub zbędne narzucanie formy pisemnej umów, która jest powszechną praktyką gospodarczą w relacjach pomiędzy profesjonalnymi podmiotami gospodarczymi opisaną w orzecznictwie. Podobnie nieuzasadnione jest nałożenie zakazu wstrzymywania zapłat bezspornych (art. 3, ust 2, pkt 13). Tym samym sprzeciwia się art. 20 i art. 22 Konstytucji RP.

Dubluje, a w praktyce podważa, przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i ustawę o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, sięgając po bezpośrednią ingerencję państwa w relacje pomiędzy podmiotami gospodarczymi, dodatkowo wprowadzając dotkliwe sankcje. Podważa to konstytucyjną zasadę zaufania do państwa i stanowionego prawa.
Szczególną konsekwencją art. 3 projektu jest uznanie wszelkich usług w relacji dostawca- kupujący za nieuczciwą praktykę rynkową, podczas gdy zarówno orzecznictwo, jak i sama ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (szczególnie w art. 15. ust 4.1) wprowadza określone warunki takiego uznania. Dla oceny nieuczciwości praktyki występującej w łańcuchu dostaw kluczowe znaczenia mają takie czynniki faktyczne jak utrudnianie dostępu do rynku, ekwiwalentność świadczeń, faktyczne wykonywanie usług, charakter relacji pomiędzy przedsiębiorcami, a także rachunek ekonomiczny (opłacalność współpracy dla obydwu stron).
Wprowadzenie (w art. 3 projektu, ust 3-7) obowiązku publikacji zasad prowadzenia działalności (zawierających sztywne klauzule umowne) otwarcie godzi w prawo do tajemnicy przedsiębiorstwa i tajemnicy handlowej. Uniemożliwia to dostosowanie warunków umowy do konkretnej sytuacji, wykluczając dodatkowo poważną część negocjacji handlowych.

  • Alex 2015-09-07 14:21:18

    POHID TO prawdziwa i niebezpieczna organizacja, lobby wielkich sieci handlowych, które zawsze dostawcę mają

    gdzieś. Czesi sobie poradzili.

ZOBACZ WSZYSTKIE (1)

WYBRANE DLA CIEBIE


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 7869

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 707248

POLECANE OFERTY

Ilość aktualnych ofert: 397 662

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane