PARTNER PORTALU
  • Partner portalu: Frigo Express

Poradnik: Jak dobrze przygotować się do kontroli skarbowej

Autor: Sławomir Ekman, 24ivalue.pl 4 marca 2015 09:24

Poradnik: Jak dobrze przygotować się do kontroli skarbowej

Kontrola podatkowa jest przeprowadzana przez organy podatkowe pierwszej instancji. Jedynie kwestia sprawdzenia stosowania uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi, leży w gestii Ministra Finansów.

Kontrola może być przeprowadzona u podatników, płatników, inkasentów oraz następców prawnych, którzy ogólnie są określani mianem „kontrolowanych". Jeśli jednak kontrolowany nie może być obecny podczas kontroli (np. z powodu choroby), wówczas ma prawo wyznaczyć osobę upoważnioną do działania w zakresie odbioru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, wyrażenia zgody na jej wszczęcie przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, odbioru upoważnienia do jej przeprowadzenia, zakończenia kontroli oraz złożenia wyjaśnień i ewentualnych zastrzeżeń do protokołu pokontrolnego i wszystkich czynności kontrolnych.

Kontrolę podatkową wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni (chyba że kontrolowany wyrazi na to zgodę) i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze jej wszczęcia. Jeżeli upłynęło 30 dni od dnia doręczenia kontrolowanemu zawiadomienia i w tym czasie kontrola nie została przeprowadzona, jej wszczęcie wymaga ponownego zawiadomienia.

Podatnik wie o zamiarze wszczęcia kontroli, bo musi być o niej powiadomiony, Kontrolowany nie musi być zawiadamiany jedynie w przypadku, kiedy:
• kontrola dotyczy zasadności zwrotu podatku VAT, ma być wszczęta na żądanie organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, dotyczy opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych albo niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej, ma być podjęta w oparciu o informacje uzyskane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ma charakter doraźny dotyczący ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, użytkowania kasy rejestrującej lub sporządzania spisu z natury lub kiedy dotyczy podatku od wydobycia niektórych kopalin, a także, jeśli czynności kontrolne są niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego albo zabezpieczenia jego dowodów,
• organ podatkowy posiada informacje, z których wynika, że kontrolowany został prawomocnie skazany za popełnienie przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwa z ustawy o rachunkowości lub wykroczenia polegającego na utrudnianiu kontroli (w przypadku osoby prawnej ten warunek odnosi się do każdego członka zarządu lub osoby zarządzającej, a w przypadku spółek niemających osobowości prawnej - do każdego wspólnika) lub jest zobowiązanym w postępowaniu egzekucyjnym w administracji albo nie ma miejsca zamieszkania lub adresu siedziby albo doręczanie pism na podane adresy było bezskuteczne lub utrudnione.


  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ

WYBRANE DLA CIEBIE


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 8408

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 397 662

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane