Prawnik analizuje wyrok Trybunału Sprawiedliwości ws. spółki z grupy Maxima

Autor: dr Małgorzata Kozak, radca prawny, specjalistka prawa ochrony konkurencji oraz prawa Unii Europejskiej 5 stycznia 2016 13:23

Prawnik analizuje wyrok Trybunału Sprawiedliwości ws. spółki z grupy Maxima Fot. za http://www.maximagrupe.eu/

Czy kluczowy najemca w centrum handlowym ma prawo sprzeciwić się obecności innego najemcy w tym centrum, tak aby nie narazić się na zarzut naruszenia prawa ochrony konkurencji?

26 listopada 2015 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie dotyczącej umów dzierżawy powierzchni w centrach handlowych. Wyrok został wydany w trybie prejudycjalnym w odpowiedzi na zapytanie łotewskiego Sądu Najwyższego, który rozpatrywał w kolejnej instancji sprawę kary nałożonej przez łotewski organ ochrony konkurencji - Konkurences padome na SIA „Maxima Latvija”.

Maxima Latvija jest łotewską spółką działającą w sektorze handlu detalicznego (głównie produkty spożywcze), prowadzi sklepy wielkopowierzchniowe. Zawarła ona ze znajdującymi się na Łotwie centrami handlowymi szereg umów dzierżawy powierzchni handlowych. Zajmuje zazwyczaj największą lub najważniejszą część powierzchni danego obiektu handlowego.

Po przeanalizowaniu szeregu umów dzierżawy łotewski organ ochrony konkurencji stwierdził, że 12 z nich zawierało postanowienie przyznające Maxima Latvija jako „kluczowemu najemcy” (ang. anchor tenant, fr. locataire de reference) uprawnienie do wyrażenia zgody (sprzeciwu) wobec wynajmu osobom trzecim powierzchni niewynajętych tej spółce.

Łotewski Konkurences padome uznał, że umowy dzierżawy stanowią porozumienia wertykalne w rozumieniu łotewskiego odpowiednika art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TfUE). Wskazał, w swojej decyzji, że są to porozumienia ograniczające konkurencję ze względu na cel. Nalożył na Maxima Latvija karę pieniężną.

Trybunał w swojej analizie odniósł się do kwestii, czy umowa dzierżawy znajdującego się w centrum handlowym lokalu wielkopowierzchniowego, która zawiera postanowienie uprawniające najemcę do sprzeciwienia się wynajmowi - znajdujących się w tym centrum - powierzchni handlowych innym najemcom, nie skutkuje sama w sobie tym, że celem tej umowy jest ograniczenie konkurencji w rozumieniu tego postanowienia.

Trybunał stwierdził, że umowy takie jak te rozpatrywane w postępowaniu głównym nie zaliczają się do porozumień, w odniesieniu do których przyjęto, iż można je uznać za szkodliwe dla prawidłowego funkcjonowania konkurencji z uwagi na sam ich charakter.

Art. 101 ust. 1 TFUE należy interpretować w taki sposób, że okoliczność, iż umowa dzierżawy znajdującego się w centrum handlowym lokalu wielkopowierzchniowego zawiera postanowienie uprawniające najemcę do sprzeciwienia się wynajmowi znajdujących się w tym centrum powierzchni handlowych innym najemcom, nie skutkuje sama w sobie tym, że celem tej umowy jest ograniczenie konkurencji w rozumieniu tego postanowienia. Konieczne jest dokonanie analizy kontekstu ekonomicznego porozumienia.WYBRANE DLA CIEBIE


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 4715

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 397 662

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane