Prawnik o decyzji UOKiK ws. sprzedaży hipermarketów przez Auchan

Autor: dr Małgorzata Kozak, radca prawny, specjalistka prawa ochrony konkurencji oraz prawa Unii Europejskiej 9 marca 2015 09:58

Prawnik o decyzji UOKiK ws. sprzedaży hipermarketów przez Auchan

Na temat decyzji UOKiK, które pozwolą Auchan Polska zrealizować warunki niezbędne do przejęcia sieci Real, wypowiada się dr Małgorzata Kozak, radca prawny, specjalistka prawa ochrony konkurencji oraz prawa Unii Europejskiej.

Wątpliwości podnoszone w artykule dotyczą powiązań osobowych między organami spółek Auchan Polska a Schiever Polska i ich oceny w kontekście warunkowej zgody na przejęcie sieci Real przez Auchan. Prezes Urzędu stwierdził, że „w następstwie transakcji powiązania kapitałowe pomiędzy Auchan i Schiever zostaną przerwane". Niewątpliwie Prezes UOKIK w toku postępowania badał powiązania kapitałowe i osobowe między obiema grupami i przeanalizował je.

Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów przejęcie kontroli obejmuje wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców. Uprawnienia takie mogą m.in. powstać w sytuacji, gdy członkowie zarządu lub rady nadzorczej jednego przedsiębiorcy stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego).

W przypadku uznania przez Prezesa Urzędu, że decyzja wyrażająca zgodę na koncentrację a zawierająca warunki została oparta na nierzetelnych informacjach, za które są odpowiedzialni przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji bądź jeżeli przedsiębiorcy nie spełnili zawartych w decyzji warunków, Prezes Urzędu może uchylić decyzję. W przypadku uchylenia decyzji Prezes Urzędu orzeka co do istoty sprawy. Jeżeli koncentracja została już dokonana, a przywrócenie konkurencji na rynku nie jest możliwe w inny sposób, Prezes Urzędu może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać m.in. podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji. Taka decyzja nie może być wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!


WYBRANE DLA CIEBIE


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 9386

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 397 662

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane