PARTNER PORTALU
  • Partner portalu: Frigo Express

PRCH za jednolitą stawką podatku i dłuższym vacatio legis

Autor: dlahandlu.pl 11 lutego 2016 10:59

Polska Rada Centrów Handlowych wyraziła stanowisko w kwestii projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. W jej przekonaniu na ocenę negatywną zasługują takie kwestie, jak: progresywność stawki podatku; rozwiązania dotyczące franczyzy (przy czym ocena nie byłaby negatywna, gdyby stawka podatku była jednolita); „weekendowa” stawka podatku; rozwiązania dotyczące sprzedaży internetowej z zagranicy oraz zdecydowanie zbyt krótkie vacatio legis.

"Niezależnie od powyższych punktów zauważamy, że proponowane rozwiązania wprowadzą cały szereg utrudnień proceduralno-biurokratycznych, zarówno po stronie administracji publicznej, jak i podmiotów gospodarczych, których dotyczą.

PROGRESJA

Przede wszystkim, stawka progresywna zależna od obrotu może być zakwestionowana przez Komisję Europejską, jako niedozwolona pomoc publiczna, naruszenie swobód traktatowych lub inne działanie dyskryminacyjne. Niestety, w obiegu publicznym pojawiło się wiele wypowiedzi osób z kręgów parlamentarnych i rządowych potwierdzających, że stawka progresywna ma za zadanie „wyrównać szanse polskiego handlu”. Takie postawienie sprawy niemal automatycznie dyskwalifikuje proponowane rozwiązanie na gruncie wspomnianych zasad prawa unijnego.

Należy podkreślić, że analogiczne rozwiązanie węgierskie w postaci „podatku szczególnego dla określonych sektorów” nakładanego na obroty z handlu detalicznego według silnie progresywnych stawek, szczególnie dotkliwych dla sprzedawców działających w ramach grup kapitałowych, zostało już w 2014 roku negatywnie ocenione przez Trybunał Sprawiedliwości UE jako sprzeczne z fundamentalną swobodą przedsiębiorczości wynikającą z TFUE. Co więcej, także wprowadzona w późniejszym okresie na Węgrzech „opłata inspekcyjna od sieci spożywczych” („food chain inspection fee”) została, w tym właśnie ze względu na silną progresję stawek, zakwestionowana przez Komisję Europejską na gruncie przepisów o pomocy publicznej. W 2015 roku Komisja formalnie zakazała Węgrom stosowania stawki progresywnej tej opłaty do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy. Nie widzimy powodu, dla którego sprawa polska miałaby spotkać się z inną oceną Komisji Europejskiej niż sprawa węgierska. Co więcej, wprowadzenie nowego podatku od obrotów o tak szerokiej podstawie opodatkowania może również budzić wątpliwości na gruncie unijnych przepisów o podatku VAT, które zakazują wprowadzania przez Państwa Członkowskie innych niż VAT podatków obrotowych o charakterze podobnym do VAT.

Jeżeli założymy takie samo traktowanie jak w przypadku podatku węgierskiego, a przy tym przyjmiemy, w ślad za wypowiedziami przedstawicieli rządu i parlamentu, że podatek ma charakter tymczasowy (do końca 2016 r.), wówczas dochodzimy do wniosku, że proponowanie stawki progresywnej mija się z celem. Istnieje bowiem znaczne ryzyko, że zostanie ona zawieszona do czasu rozstrzygnięcia sprawy, co potrwa z pewnością dłużej niż do końca 2016 r.


WYBRANE DLA CIEBIE


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  • Max

    4,20

  • Śr

    2,94

  • Min

    2,28

ProduktySklepyRegiony

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 7880

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 397 662

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane