Ruch zwalnia połowę załogi, po restrukturyzacji liczy na poprawę wyników

Autor: Rzeczpospolita 9 marca 2012 09:10

Ruch zwalnia połowę załogi, po restrukturyzacji liczy na poprawę wyników

Ruch sprze­dał sieć ka­wiar­ni i część nie­ru­cho­mo­ści oraz zwol­nił po­ło­wę za­ło­gi. - Po re­struk­tu­ry­za­cji li­czy­my na po­pra­wę wy­ni­ków - za­po­wia­da na łamach "Rzeczpospolitej", Pa­weł Szy­mań­ski, no­wy pre­zes kol­por­ter­sko­-han­dlo­wej spół­ki.

Jak zapowiedział prezes, przychody spółki za ubiegły rok były na poziomie mniej więcej takim, jak w 2010 roku, wyniosły ok. 3,5 mld zł. W tym roku mają być wyższe - a to dzięki kontynuacji nowej strategii.

Ruch chce na ra­zie upo­rząd­ko­wać dzia­łal­ność i do­koń­czyć we­wnętrz­ną re­struk­tu­ry­za­cję. Jak podaje prezes, pod­sta­wo­wym ob­sza­rem, klu­czo­wym do za­koń­cze­nia te­go pro­ce­su, jest in­for­ma­ty­za­cja i ­peł­ne wdro­że­nie sys­te­mu in­for­ma­tycz­ne­go, bo spółka chce seg­men­to­wać dzia­łal­ność, czy­li do­pa­so­wy­wać asor­ty­ment to­wa­ru w punk­tach sprze­da­ży do ich re­al­ne­go za­po­trze­bo­wa­nia. Do tej po­ry Ruch nie miał spraw­nych sys­te­mów in­for­ma­tycz­nych, by to ro­bić - przyznał prezes w rozmowie z "Rz".

Na restrukturyzację systemu IT spółka przeznaczy ok. 55 mln zł, choć to głów­nie wy­dat­ki po­czy­nio­ne już w ubie­głym ro­ku, resz­tę Ruch wy­da w tym. Zarząd za­kła­dał też ok. 160 mln zł na­kła­dów na sieć de­ta­licz­ną roz­ło­żo­ne na la­ta 2011 - 2016 i - jak przyznał prezes Paweł Szymański - te wy­dat­ki idą zgod­nie z pla­nem.

Ruch inwestuje także w pro­dukcję swo­ich ma­rek. Od nie­daw­na ma w portfolio ba­to­ny, wła­sną mar­kę pa­pie­ro­sów WRC i na­pój ener­ge­tycz­ny pod mar­ką MyWay. Pierw­szy do kio­sków tra­fił na­pój i - jak powiedział "Rz" Paweł Szymański - sprze­da­je się bar­dzo do­brze, po­wy­żej ocze­ki­wań. Spółka za­czy­na ich sprze­daż we wła­snych punk­tach sprze­da­ży.

Podobał się artykuł? Podziel się!
 • braksłów 2012-05-07 09:10:00

  W tej firmie wszystko zmierza ku zagładzie,nie mają zielonego pojęcia o handlu.śmieszny asortyment i śmieszne limity na zamówienie towaru.Nie ma z kim gadać,zaopatrzenie żadne,pracujesz za grosze przez tych pożal się Boże zarządzającym kiedyś prężnym RUCHEM.A teraz firmą rozprowadzającym batoniki i soczki.Ostatni niech zgasi światło i przestańcie mamić ludzi jak to,,idzie ku dobremu,,Śmiech przez łzy.....

 • agent UAS 2012-03-09 20:36:49

  Prezes Ruchu nie ma chyba bladego pojęcia co się dzieje w jego firmie. Zarobić chce na mankach w kioskch i to jest jedyny sposób na poprawienie sytuacji tego co kiedyś było porządną firmą. W kioskach nie ma towaru który chce klient,nie ma doładowań do telefonów,podstawowych papierosów czyli takich które palą klienci. Handel detaliczny? czysty śmiech. Kto w tym bałaganie liczy sie z klientem? NIKT, przynajmniej nikt z zarządzających.Kioski pełne drogich rajstop, papierosów,baterii narzucanych na siłę. Brak kart świątecznych,mimo ze święta za pasem,za to gadżety na Euro 2012 już są mimo że mistrzostwa w czerwcu. Na miejscu prezesa wywaliłabynm całą ta zgraję chciałoby sie powiedzieć,doradców na zbitą twarz. Moi i nie tylko moi klienci, chcą kupić rajstopy za 4 a nie 7-8zł, chcą baterię,JEDNĄ do pilota czy zegara,czasem 2 do ciśnieniomierza, dziecko chce kredki,ołówek czy plastelinę, a dziadek 1 żyletkę. Tylko że nie moga tego dostać bo pan prezes za namową wspaniałych doradców zabronił takiej sprzedaży. A klienci pytają czy to na pewno kiosk RUCHu. O dziwacznym rozliczeniu kiosków nie będę pisać bo to temat na świetny artykuł. Taki z paragrafem w tle

ZOBACZ WSZYSTKIE (2)

WYBRANE DLA CIEBIE


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

 • Max

  5,99

 • Śr

  3,85

 • Min

  0,00

ProduktySklepyRegiony

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 9685

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 772811

POLECANE OFERTY

Ilość aktualnych ofert: 397 662

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane