PARTNER PORTALU
 • Partner portalu: Frigo Express

Sąd otworzył postępowanie sanacyjne wobec Dayli

Autor: dlahandlu.pl 6 lutego 2016 09:59

Zarząd Kerdos Group przedstawił dodatkowe informacje dotyczące postanowienia i postępowania sanacyjnego.

Zgodnie z treścią postanowienia, sąd postanowił otworzyć postępowanie sanacyjne dłużnika Dayli, odebrać Dayli zarząd własny, wyznaczyć zarządcę w postaci spółki Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., wyznaczyć sędziego komisarza w osobie sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie - Janusza Płocha oraz wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 Ustawy.

Celem otwartego postępowania sanacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości Daily przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli i umożliwienie Daily restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami. Działaniami sanacyjnymi, o których mowa, są czynności prawne i faktyczne, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją. Jakiekolwiek postępowania egzekucyjne skierowane do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej wszczęte przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego ulegają zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcia postępowania.

Zadaniem Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. jest zarządzanie masą sanacyjną Daily, sporządzenie spisu inwentarza wraz z oszacowaniem oraz sporządzenie i realizacja planu restrukturyzacyjnego. Obecnie Zarządca jest w trakcie obejmowania w zarząd majątku Daily oraz przejmowania dokumentacji. Bezpośrednim celem jest przywrócenie funkcjonowania Daily.

W terminie 30 dni od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego zarządca jest zobowiązany do sporządzenia i złożenia Sędziemu-Komisarzowi spisu wierzytelności. Zarządca jest obowiązany również do składania Sędziemu-Komisarzowi sprawozdania ze swoich czynności za każdy miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji, które obejmuje co najmniej wskazanie i omówienie etapu przygotowywania lub realizacji planu restrukturyzacyjnego oraz wskazanie, czy zarządca reguluje zobowiązania powstałe po otwarciu postępowania sanacyjnego (Sędzia-Komisarz może wyznaczyć inne terminy składania sprawozdań z czynności oraz określić dodatkowe wymogi co do treści tych sprawozdań).

Sędzia-Komisarz ma obowiązek zwołać zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem niezwłocznie po zrealizowaniu całości lub części planu restrukturyzacyjnego przewidzianej do wykonania w toku postępowania sanacyjnego, nie później jednak niż przed upływem 12 miesięcy od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego.

Jeżeli Daily utraci zdolność do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania sanacyjnego i zobowiązań powstałych po jego otwarciu oraz zobowiązań, które nie mogą zostać objęte układem, Sąd umorzy postępowanie sanacyjne. Sąd umarza postępowanie sanacyjne również, gdy brak jest realnych możliwości przywrócenia dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 • 10.

  JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ

WYBRANE DLA CIEBIE


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

 • Max

  4,49

 • Śr

  3,34

 • Min

  2,19

ProduktySklepyRegiony

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 8523

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 397 662

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane