Senat wniesie do Sejmu projekt o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

Autor: PAP 16 marca 2018 10:50

Senat wniesie do Sejmu projekt o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

Kary dla sprzedawców żywności za jej marnowanie i nałożenie na duże sklepy obowiązku bezpłatnego przekazywania żywności na cele społeczne - to niektóre z założeń senackiego projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.

Za wniesieniem projektu do Sejmu zagłosowało w czwartek 81 senatorów, jeden był przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu.

Projekt zakłada, że za każdy kilogram zmarnowanej żywności sprzedawcy wnosiliby 10 gr opłaty. Opłaty mają być przekazywane do organizacji pozarządowych, które będą mogły przeznaczyć je na zadania związane m.in. z pomocą społeczną, wspieraniem i działalnością charytatywną. W przypadku nieprzekazania opłaty lub przekazania jej w niepełnej wysokości, sprzedawca podlegałby karze od 500 zł do 10 tys. W przypadku gdy opłata nie przekroczy 200 zł, nie trzeba będzie jej wnosić.

Projekt przewiduje, że sklepy o powierzchni powyżej 250 metrów kwadratowych - w których przychody ze sprzedaży środków spożywczych stanowią co najmniej 50 proc. przychodów ze wszystkich towarów - będą miały obowiązek zawarcia z organizacją pozarządową umowy dotyczącej nieodpłatnego przekazywania żywności na cele społeczne. W przypadku niezawarcia takiej umowy, na sprzedawcę nakładana będzie kara w wysokości 5 tys. zł.

W ciągu dwóch lat od ogłoszenia ustawy jej przepisy miałyby zastosowanie do sprzedawców żywności w sklepach o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2.

Projekt przewiduje obowiązek prowadzenia przez sprzedawców żywności kampanii edukacyjno-informacyjnych w zakresie przeciwdziałania marnowaniu żywności. Kampanie te mają być prowadzone wspólnie z organizacją, z którą sprzedawca zawarł umowę dot. nieodpłatnego przekazywania żywności. Na jej prowadzenie będzie można przeznaczyć nie więcej niż 20 proc. środków pochodzących z opłaty.

W uzasadnieniu wskazano, że w chwili obecnej w Polsce brak jest regulacji w zakresie przeciwdziałania marnowaniu żywności. Jedynym udogodnieniem w tym zakresie są korzystne przepisy podatkowe.

Od stycznia 2009 r. zwolniono od podatku od towarów i usług darowiznę dokonywaną przez producentów, której przedmiotem są produkty spożywcze, z wyjątkiem napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2 proc. oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5 proc., jeżeli są one przekazywane na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację.WYBRANE DLA CIEBIE


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 4588

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 699147

POLECANE OFERTY

Ilość aktualnych ofert: 397 662

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane