Sfinks z kredytem konsolidacyjnym na 81 mln zł

Autor: www.dlahandlu.pl 27 listopada 2015 13:22

Zarząd spółki Sfinks Polska zawarł z Bankiem Ochrony Środowiska umowę kredytu nieodnawialnego na podstawie której udzielił społce kredytu inwestycyjnego w łącznej wysokości 81 702 000 zł.

Cel kredytu to konsolidacja zadłużenia spółki poprzez spłatę obecnie funkcjonującego zadłużenia Sfinks w PKO BP S.A. z tytułu umowy restrukturyzacyjnej z 10.04.2009 roku oraz w ING Banku Śląskim wynikającego z umowy restrukturyzacyjnej z  08.04. 2009 roku.

Umowa kredytowa przewiduje, że kwota kredytu przeznaczona na spłatę zadłużenia w ING – tj. w wysokości wynikającej z zaświadczenia ING Banku Śląskiego S.A. pozwalającej na rozliczenie spłaty zadłużenia z kwietnia 2009 roku wraz z późniejszymi zmianami - zostanie uruchomiona na rachunek zastrzeżony ESCROW otwarty na podstawie umowy zawartej pomiędzy Sfinks i Bankiem Ochrony Środowiska S.A.

Kredyt udzielony przez BOŚ będzie spłacany miesięcznie w równych ratach kapitałowo-odsetkowych począwszy od dnia 31 stycznia 2017 roku, z zastrzeżeniem, iż w ciągu pierwszych sześciu miesięcy rata kapitałowo – odsetkowa nie będzie wyższa niż 1 000 000  zł.

Umowa kredytowa przewiduje następujące zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu  kredytu:
1. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w oparciu o art. 777 k.p.c.
2. Poręczenie spółki Shanghai Express Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (w której Sfinks Polska S.A. ma 100% udziałów)
3. Oświadczenie poręczyciela (Shanghai Express Sp. z o.o.) o poddaniu się egzekucji, w oparciu o art. 777k.p.c. Poręczenie, o którym mowa powyżej zostało udzielone nieodpłatnie.
4. Zastaw finansowy wraz z klauzulą kompensacyjną do wszystkich rachunków Sfinks w BOŚ, wraz z pełnomocnictwami
5. Zastaw finansowy wraz z blokadą i pełnomocnictwem do rachunku bankowego, na którym zostanie zdeponowana kwota 3 000 000,00 zł pochodząca ze środków z uruchomienia kredytu na zabezpieczenie kary o którym mowa w niniejszym raporcie
6. Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową Sfinks
7. Zastaw rejestrowy i finansowy na 100% udziałów Sfinks w spółce Shanghai Express Sp. z o.o.
8. Zastaw rejestrowy na znakach towarowych:
a. znaku towarowym SPHINX,
b. znaku towarowym SFINKS,
c. znaku towarowym WOOK (należącym do Shanghai Express Sp. z o.o)
d. znaku towarowym CHŁOPSKIE JADŁO,
9. Zastaw rejestrowy na środkach trwałych należących do Sfinks chociaż ich skład byłby zmienny
10. Przelew wierzytelności przyszłej Sfinks z umów o współpracy – umów franczyzowych oraz wierzytelności Sfinks i Shanghai Express Sp. z o.o. z umów współpracy w zakresie obsługi rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi z First Data Polska S.A. i Centrum Usług Płatniczych eService Sp. z o.o.
11. Przelew wierzytelności z umów zawartych z dostawcami w zakresie opłat RETRO i opłat marketingowych z zastrzeżeniem objęcia cesją w/w umów o wpływach powyżej 50 000,00 PLN rocznie
12. Warunkowa emisji obligacji zamiennych serii A3 o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł zamiennych na akcje serii L - z ceną zamiany 1 zł - z zagwarantowaniem prawa Banku do składania w imieniu Sfinks propozycji nabycia obligacji emitowanych w ramach emisji, z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności obligacje zostaną zaoferowane akcjonariuszom posiadającym prawo do przynajmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Z zabezpieczenia tego Bank skorzystać może wyłącznie w przypadku naruszenia przez Sfinks określonych warunków umowy kredytu.WYBRANE DLA CIEBIE


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  • Max

    12,89

  • Śr

    8,76

  • Min

    4,49

ProduktySklepyRegiony

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 9040

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 397 662

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane