Supermarkety są jed­nym z naj­bar­dziej przy­szło­ścio­wych seg­men­tów han­dlu

Autor: Rzeczpospolita 7 lutego 2012 14:45

Chociaż to dys­kon­ty otwie­ra­ją te­raz naj­wię­cej skle­pów, to je­śli cho­dzi o dy­na­mi­kę ob­ro­tów li­de­ra­mi są su­per­mar­ke­ty. We­dług danych firmy Eu­ro­mo­ni­tor In­ter­na­tio­nal w 2011 r. ich sprze­daż wzro­sła o 13,8 proc., pod­czas gdy hi­per­mar­ke­tów o 3,8 proc., a dys­kon­tów o 10 proc.- podała Rzeczpospolita.

Zdaniem Woj­ciecha Kru­szew­skiego, pre­zesa sie­ci Le­wia­tan, to supermarkety  są jed­nym z naj­bar­dziej przy­szło­ścio­wych seg­men­tów han­dlu w Pol­sce. Sieć Lewiatan ewo­lu­uje w kie­run­ku więk­szych for­ma­tów. Ma­ w tej chwi­li 2,7 tys. skle­pów i je­śli cho­dzi o po­zy­ski­wa­nie no­wych, to pre­fe­ru­je­ więk­sze lo­ka­li­za­cje.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WYBRANE DLA CIEBIE


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  • Max

    7,45

  • Śr

    4,04

  • Min

    0,00

ProduktySklepyRegiony

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 9701

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 772811

POLECANE OFERTY

Ilość aktualnych ofert: 397 662

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane