UOKiK: W kwietniu kolejna nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Autor: UOKiK 19 stycznia 2016 09:45

17 kwietnia br. wejdzie w życie kolejna nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Skupi się ona na kwestiach bezpośrednio związanych ze wzmocnieniem ochrony słabszych uczestników rynku. 18 stycznia minął rok od wejścia w życie nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w zakresie prawa antymonopolowego.

Nowelizacja miała na celu domknięcie wcześniejszych luk prawnych, stanowiła również wsparcie dla skuteczności, sprawności i otwartości działań administracyjnych UOKiK. Zmiany objęły m.in. usprawnienie systemu kontroli koncentracji, wprowadzenie nowych instrumentów pozwalających na wykrywanie i zwalczanie praktyk ograniczających konkurencję, a także – w obszarze konsumenckim - wprowadziły  możliwość ostrzegania konsumentów o praktykach, które mogą narazić ich na znaczne straty.

Wprowadzono dwuetapową analizę wniosków w sprawie fuzji i przejęć - proste koncentracje rozpatrywane są w ciągu miesiąca, natomiast bardziej złożone przez dodatkowe cztery. Przyczyniło się to do skrócenia czasu trwania postępowań. Średni czas na wydanie decyzji, od 18 stycznia do końca 2015 r., wyniósł 34 dni. Rok wcześniej, w tym samym okresie, było to 56 dni. Od wejścia w życie nowelizacji w sprawach koncentracji wydano 212 decyzji, z czego w jednym przypadku była to zgoda warunkowa. W 2015 r. nie wydano żadnej decyzji zakazującej koncentracji.

Nowym narzędziem jest wystosowanie zastrzeżenia wobec koncentracji przed wydaniem decyzji (ang.competition concern). W sprawach, w których może dojść do istotnego ograniczenia konkurencji, przedsiębiorca jeszcze w toku trwającego postępowania może poznać przewidywany kierunek rozstrzygnięcia, w tym zastrzeżenia Urzędu. Dotychczas zastrzeżenia wydane zostały w dwóch sprawach. Po wejściu w życie nowych przepisów UOKiK  uaktualnił Wyjaśnienia w sprawie zamiaru zgłaszania koncentracji.

W obszarze ochrony konkurencji ważną zmianą jest wydłużenie okresu przedawnienia praktyk ograniczających konkurencję z roku do pięciu  lat. Kolejną zmianą było rozdzielenie procedur kontroli i przeszukania. UOKiK zyskał także możliwość nakładania kar finansowych na osoby fizyczneodpowiedzialne za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję. Nowela wprowadziła procedurę dobrowolnego poddania się karze (ang. settlements). Urząd może również nakładać na przedsiębiorców tzw. środki zaradcze (remedies), które wskazują, w jaki sposób decyzja UOKiK powinna być wykonana. W przypadku kar finansowych za praktyki ograniczające konkurencję oraz dobrowolnego poddania się karze UOKiK opublikował dokumenty wyjaśniające stosowanie nowych przepisów. Ustawa rozszerzyła także program łagodzenia kar leniency. Zmianom przepisów towarzyszyły zmiany organizacyjne w strukturze komórki odpowiedzialnej za ochronę konkurencji.WYBRANE DLA CIEBIE


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 9060

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 397 662

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane