PARTNER PORTALU
  • Partner portalu: Frigo Express

W IV kw. popyt krajowy wzrósł o 4,8 proc.

Autor: dlahandlu.pl 3 lutego 2015 09:41

W ostatnich trzech miesiącach 2014 roku nastąpiło nieznaczne spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego. Okres ten był drugim z rzędu kwartałem, w którym dynamika produktu krajowego brutto była niższa niż trzy miesiące wcześniej. Według oceny Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, PKB w czwartym kwartale 2014 roku wzrósł o 3,2 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

Kwartalne tempo wzrostu gospodarczego osiągnęło poziom najniższy od czwartego kwartału 2013 roku, kiedy to wyniosło ono 3,0 proc.
Uwzględniając czynniki sezonowe, tempo wzrostu PKB wyniosło 0,8 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału. Według wstępnych danych GUS, w całym 2014 roku tempo wzrostu gospodarczego wyniosło 3,3 proc. Było to najwyższe tempo wzrostu gospodarczego od trzech lat. Wyższe
tempo wzrostu odnotowano bowiem wcześniej w 2011 roku. Głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego, zarówno w całym 2014 roku, jak i
w ostatnich jego trzech miesiącach, był popyt krajowy. Tempo jego wzrostu w całym 2014 roku wyniosło 4,4 proc., a w czwartym kwartale popyt krajowy wzrósł o 4,8 proc. Najszybciej rosnącym w 2014 roku składnikiem popytu krajowego były nakłady brutto na środki trwałe, czyli inwestycje. Zdaniem Instytutu, tempo ich wzrostu osiągnęło tak w całym roku, jak i w jego ostatnich trzech miesiącach, poziomy dwucyfrowe: 10,5 proc. w czwartym kwartale oraz 10,9 proc. w skali roku. Kwartalne tempo wzrostu nakładów brutto na środki trwałe osiągnęło poziom dwucyfrowy po raz pierwszy od pierwszego kwartału 2011 roku, a roczne - po raz pierwszy od 2010 roku. Znacznie wolniej wzrastały pozostałe składowe
popytu krajowego. Spożycie ogółem zwiększyło się w czwartym kwartale o 3,2 proc. (w całym 2014 roku o 2,9 proc.), a spożycie indywidualne, czyli konsumpcja, wzrosło o 3,4 proc. w okresie od października do grudnia oraz o 3,2 proc. w skali roku. Tak szybki roczny wzrost konsumpcji odnotowano po raz pierwszy od 2009 roku, a kwartalny - od drugiego kwartału 2011 roku.

Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku wyniosła 11,5 proc. Oznacza to jej spadek o 1,9 proc. w porównaniu z sytuacją z końca 2013 roku oraz brak zmiany w porównaniu z końcem trzeciego kwartału. Istotny spadek stopy bezrobocia w ujęciu rocznym odczytywać należy jako kolejną oznakę korzystnej koniunktury gospodarczej oraz jej wzrastającego z kwartału na kwartał pozytywnego wpływu na sytuację na rynku pracy.
Według szacunków IBnGR, w czwartym kwartale przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej zwiększyło się o 0,9 proc., a w całym roku odnotowano jego wzrost o 0,6 proc. Korzystną tendencją na rynku pracy był również wzrost przeciętnych realnych wynagrodzeń brutto. W czwartym kwartale zwiększyły się one o 3,8 proc., a w całym roku o 3,6 proc.
Średnie tempo wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych, czyli inflacja, wyniosło w okresie od października do grudnia -0,7 proc. Poziom inflacji na koniec grudnia ukształtował się na poziomie -1,0 proc. Średnioroczny wskaźnik inflacji wyniósł w 2014 roku 0,0 proc. Był to najniższy średnioroczny wskaźnik poziomu wzrostu cen od początku funkcjonowania w Polsce gospodarki rynkowej. Zjawisko deflacji wystąpiło w Polsce po raz pierwszy po 1989 roku. W 2014 roku sześć razy miesięczne wskaźniki inflacji odnotowały ujemne poziomy. W 2014 roku najbardziej obniżyły się ceny odzieży i obuwia (o 4,7 proc.), wydatków związanych z edukacją (o 3,8 proc.) oraz paliwa do prywatnych środków transportu (o 3,4 proc.).

W 2015 roku wartość dodana w przemyśle wzrośnie, według prognozy IBnGR, o 4,7 proc. Tempo wzrostu w przemyśle powinno być przez cały rok względnie stabilne i wynosić kwartalnie w granicach 4-6 proc. Według prognozy Instytutu, poprawi się koniunktura w sektorze budowlanym, w którym wartość dodana wzrośnie o 6,7 proc, po wzroście w roku poprzednim o 5,0 proc. Stabilizacji wzrostu oczekiwać należy natomiast w sektorze usług rynkowych, gdzie prognozowany przyrost wartości dodanej w tym roku wynosi 3,4 proc. W 2016 roku nadal poprawiać się będzie sytuacja w przemyśle, w którym, według prognozy IBnGR, wartość dodana wzrośnie o 5,0 proc.
Tempo wzrostu popytu krajowego w 2015 roku wyniesie 4,4 proc., czyli tyle samo co w roku poprzednim. Według prognozy Instytutu, spożycie indywidualne wzrośnie w tym czasie o 3,5 proc., natomiast wartość nakładów brutto na środki trwałe zwiększy się o 11,2 proc. Wzrost inwestycji wynikał będzie przede wszystkim ze zwiększenie nakładów na odnowienie majątku trwałego w sektorze przedsiębiorstw. Drugim czynnikiem wspierającym inwestycje będzie napływ środków europejskich na finansowanie projektów infrastrukturalnych. W roku 2016 popyt krajowy wzrośnie o 4,6 proc. zarówno za sprawą rosnącego spożycia indywidualnego (o 3,8 proc.), jak i rosnących nakładów inwestycyjnych (o 11,8 proc.).
W latach 2015-2016 popyt krajowy będzie głównym motorem wzrostu gospodarczego w Polsce. Sytuacja na rynku pracy będzie się systematycznie poprawiać, co będzie efektem utrzymującego się stabilnego wzrostu gospodarczego na poziomie 3-4 proc. Stopa bezrobocia powinna systematycznie się obniżać. Według prognozy IBnGR, na koniec 2015 roku bezrobocie w Polsce wynosić będzie 10,5 proc., natomiast rok później spadnie do poziomu 9,8 proc. Warto zwrócić uwagę, że oznacza to powrót do jednocyfrowego poziomu bezrobocia. Spadkowi bezrobocia towarzyszyć będzie wzrost zatrudnienia, które w skali całej gospodarki wzrośnie w latach 2015-2016 odpowiednio o 1,4 oraz 1,7 proc. Spadek bezrobocia sprzyjał będzie wzrostowi wynagrodzeń, które w latach 2015-2016 rosnąć powinny realnie w tempie nieco poniżej 4 proc.
Tempo wzrostu produktu krajowego brutto w 2015 roku wyniesie w Polsce 3,5 proc., co oznacza, że będzie ono nieznacznie tylko wyższe niż w roku ubiegłym. Według prognozy IBnGR, w kolejnych kwartałach 2015 roku wzrost gospodarczy będzie przyspieszał, ale różnice między kwartałami będą niewielkie - w pierwszym kwartale PKB wzrośnie o 3,3 proc., a w czwartym o 3,8 proc. W roku 2016 prognozowane jest dalsze przyspieszenie wzrostu gospodarczego, który wynieść może 3,8 proc.

Według prognozy IBnGR, w pierwszej połowie 2015 roku utrzymywać się będzie w polskiej gospodarce deflacja. W pierwszym kwartale ceny zmniejszą się średnio o 0,6 proc., a w drugiej o 0,2 proc. W trzecim i czwartym kwartale ceny konsumpcyjne w gospodarce powinny już wzrastać, a średni poziom inflacji w całym roku wyniesie 0,1 proc. W roku 2016 inflacja nadal pozostawała będzie poniżej celu inflacyjnego NBP, a jej średni poziom wyniesie 1,6 proc. Niska inflacja, szczególnie w roku 2015, stworzy warunki do obniżenie stóp procentowych banku centralnego.

Podobał się artykuł? Podziel się!

  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ

WYBRANE DLA CIEBIE


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 8423

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 648989

POLECANE OFERTY

Ilość aktualnych ofert: 397 662

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane