Zmiany w przepisach o koncentracji w dystrybucji

Autor: Małgorzata Kozak, UŁ 4 czerwca 2010 12:54

Od 1 czerwca 2010 roku zaczęły obowiązywać zmienione unijne przepisy dotyczące porozumień wertykalnych (Rozporządzenie Komisji 330/2010) w dystrybucji, prowadzonej również tej przez internet. Za ich złamanie grozi kara w wysokości do 10 proc. przychodów podmiotu zawierającego porozumienie.

„Rozporządzenie określa, w jakich sytuacjach zakaz porozumień antykonkurencyjnych nie znajduje zastosowania" - mówi Małgorzata Kozak, wykładowca prawa konkurencji na Uczelni Łazarskiego. 

Warunki, dotyczące stosowania rozporządzenia, które muszą zostać spełnione łącznie, są następujące:
- Porozumienie musi być porozumieniem wertykalnym - wyjaśnia Małgorzata Kozak - a więc porozumień lub praktyk uzgodnionych między dwoma lub więcej przedsiębiorstwami, działającymi, w zakresie tego porozumienia, uzgodnionej na różnych szczeblach obrotu, czyli produkcji lub sprzedaży.

- Stronami porozumienia nie mogą być konkurenci - co do zasady porozumienie podlegające wyłączeniu musi zostać zawarte między przedsiębiorcami niekonkurującymi między sobą.
- Inny jest podstawowy przedmiot porozumienia niż przeniesienie na nabywcę praw własności intelektualnej.

Warunki, które dotyczą samego porozumienia to:
- Porozumienie spełnia warunki udziału w rynku dostawcy i nabywcy, które nie mogą przekroczyć 30%. W przypadku dostawcy dotyczy to rynku właściwego, na którym sprzedaje on towary lub usługi objęte porozumieniem, a w przypadku nabywcy chodzi o rynek właściwy jako ten, na którym nabywa on produkty lub usługi objęte porozumieniem. W przypadku przekroczenia progu 30%, nie ma domniemania legalności porozumienia, nawet jeżeli pozostałe warunki wyłączenia są spełnione z zastrzeżeniem warunku przewidzianego w Rozporządzeniu.

Jak wyjaśnia Małgorzata Kozak, takimi ograniczeniami są:
- wyznaczanie lub ograniczanie prawa nabywcy do ustalania ceny odsprzedaży (ang. RPM); Jednocześnie dozwolone są ceny maksymalne lub ceny sugerowane, wtedy gdy nie ograniczają prawa nabywcy do niezależnego ustalania ceny odsprzedaży.
- obostrzenie terytorium lub grupy klientów, na którym nabywca może odsprzedawać towary lub usługi objęte porozumieniem, za wyjątkiem:
ograniczenia aktywnej sprzedaży skierowanej do określonego obszaru lub określonej grupy klientów zastrzeżonych na wyłączność dla dostawcy lub innego nabywcy, jeżeli ograniczenie to nie utrudnia klientom nabywcy sprzedaży towarów objętych porozumieniem;
- ograniczenia sprzedaży przez nabywcę hurtowego na rzecz użytkowników ostatecznych;
- ograniczenia dystrybutorom działających w systemie dystrybucji selektywnej prowadzenia sprzedaży na rzecz nieautoryzowanych dystrybutorów;
- ograniczenie w systemie dystrybucji selektywnej dystrybutorom możliwości prowadzenia aktywnej lub pasywnej sprzedaży na rzecz użytkowników ostatecznych czy ograniczenie wzajemnych dostaw między dystrybutorami działającymi w systemie dystrybucji selektywnej;


WYBRANE DLA CIEBIE


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  • Max

    4,99

  • Śr

    3,52

  • Min

    0,00

ProduktySklepyRegiony

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 9044

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 397 662

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane