Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Zdaniem Emperii żądanie Eurocash jest bezpodstawnewww.dlahandlu.pl - 12 września 2011 12:34


Zarząd Emperii Holding SA poinformował, że zapoznał się z wysłanym przez Eurocash SA wezwaniem na arbitraż skierowanym do Emperia Holding SA i P1 Sp. z o.o. . Zdaniem spółki żądanie Eurocash SA jest bezpodstawne.

- Po zapoznaniu się z wnioskiem podejmiemy decyzje o dalszych krokach. Spodziewaliśmy się, że ten spór rozstrzygnie dopiero sąd i jesteśmy gotowi skutecznie bronić swoich praw wynikających z umowy. Jesteśmy przekonani, że postępowanie arbitrażowe potwierdzi nasze racje.
Toczące się postępowanie nie będzie miało wpływu na bieżącą działalność Tradisu, który konsekwentnie będzie walczył o pozycję lidera rynku dystrybucji FMCG - komentuje Artur Kawa, prezes zarządu Emperia Holding SA.