Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Straż miejska może skonfiskować towar na nielegalnym bazarzeDziennik Gazeta Prawna - 16 września 2011 10:13


W razie popełnienia wykroczenia polegającego na handlowaniu poza targowiskiem produkty mogą zostać skonfiskowane przez straż miejską. Będzie to możliwe nawet wtedy, jeśli towary nie będą własnością sprzedawcy -podał Dziennik Gazeta Prawna.

Zgodnie z nowelą sprzedawcy, którzy rozstawią swoje stragany na terenie należącym do gminy, ale poza miejscem specjalnie do tego wyznaczonym, zostaną ukarani grzywną. W ustawie nie sprecyzowano jednak, jaka będzie jej wysokość. Oznacza to, że grzywna może wynieść nawet 5 tysięcy złotych, bo taką górną granicę kary za popełnienie wykroczenia przewiduje prawo.

Ponadto, jak pisez Dziennik Gazeta Prawna w razie popełnienia wykroczenia polegającego na handlowaniu poza targowiskiem produkty mogą zostać skonfiskowane. Będzie to możliwe nawet wtedy, jeśli towary nie będą własnością sprzedawcy.